Пловдив – Възможности за Гръцки Компании

Исторически Пловдив винаги е бил тясно свързан с Гърция – в града живеят немалък брой хора от гръцки произход, а местните университети се радват на висока популярност сред гръцкото общество. Тесните взаимоотношения между втория по големина български град и гръцката традиция не спират дотук. В Пловдив е открито специално консулство, обслужващо интересите на гърците „зад граница”, ако изобщо може да визираме, чувството, което те изпитват, пребивавайки в града, по този начин. Пловдив, по-скоро, се е превърнал в техен втори дом, а възможностите, които предоставя, набират изключителна популярност като цяло, както сред обикновените хора в Гърция, така и сред предприемачите, опитващи се да намерят правилната бизнес формула.

Гръцки компании в Пловдив – повече от бизнес възможност

Още от самото си стъпване в града, всеки гръцки бизнесмен се впечатлява от това, колко удобно за него се оказва да започне бизнес в местната икономическа обстановка. Националното законодателство, както и работата на местната администрация, дават широки възможности за бърз и лесен достъп до местния бизнес живот, а редица удобства карат южните ни съседи да се чувстват като у дома си. Множество известни гръцки банки разполагат с мрежа от клонове в града, като във всеки един от тях се предлага и обслужване с помощта на специалист по гръцки език така, че езикова бариера в тази важна бизнес комуникация да не съществува. В същото време в Пловдив могат да бъдат намерени немалко експерти в най-различни области, владеещи гръцки език, а опитът на местните консултантски и счетоводни компании с гръцки бизнес проекти е сигурна гаранция за качествено обслужване.

Неслучайно от началото на рецесията в Гърция се наблюдава осезаема тенденция на регистриране на български юридически лица, които оперират с гръцки капитал и гръцки бизнес проекти. Този тренд има своето логично обяснение, както в редицата предимства, които град Пловдив притежава (описани подробно в нашата специално създадена за това рубрика), така и в описаните традиции в това отношение.

Бъдещи перспективи

Пловдив на практика е идеалният център за привличане на гръцки инвеститори – в икономическо и инфраструктурно отношение. Неговият облик и тесни връзки с гръцкия инкономически живот подчертават благоприятните възможности пред гръцките бизнес среди за откриване на филиали на вече съществуващи фирми, аутсорсване на част от реално действащия на гръцка територия бизнес или инициирането и откриването на изцяло нови предприемачески проекти. Това неминуемо ще доведе до истинския просперитет на местната локална икономика и ще засили съществуващата конкуренция, а оттам – със сигурност ще повиши и подобри стандарта на живот на местното население.

август 24th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други