Основни Данъчни Промени – 2014

С настъпването на новата година всеки бизнесмен и всеки счетоводител съвсем естествено започва да си задава въпроса относно това, какво се променя или би могло да се промени с началото на новия календарен период. Именно запознаването с тези промени, особено от данъчно естество (реални/утвърдени или предстоящи/възможни) е в основата на доброто ръководене на бизнеса и професионалното счетоводно обслужване.

Поради тази причина е важно да подчертаем кои са основните данъчни промени в България през 2014 г., заслужаващи по-сериозно внимание.

Реални/Утвърдени промени

- Минималната работна заплата се увеличава от 310.00 лв. на 340.00 лв., а с това идват и редица промени, директно обвързани с минималната работна заплата.

- Максималният осигурителен доход се увеличава от 2,200 лв. на 2,400 лв. – това би трябвало да привлече повече средства в пенсионната система от страна на по-богатите българи.

- Получаващите минимална работна заплата вече имат възможността да възстановят изцяло удържания им през годината данък по ЗДДФЛ.

- Ставката на данъка върху доходите от банкови депозити се променя от 10% на 8%, като крайната цел е този налог да бъде изцяло премахнат до няколко години.

Предстоящи/Възможни промени

- Въвеждане на т.нар. данък „богатство”, засягащ само най-заможните членове на обществото, които да бъдат облагани с по-високи ставки (по примера на някои европейски страни). Засега обаче тази промяна изглежда доста нереалистична, най-вече поради неодобрението от страна на основния коалиционен партньор в управляващия кабинет.

- Въвеждане на повсеместно подоходно данъчно облагане (премахване на плоския данък). И пред тази промяна обаче има доста неизвестни към този момент, тъй като тя не среща особена парламентарна подкрепа.

- Изменение на ставката на данъка върху добавената стойност. Това е промяна, която сякаш в момента не е в полезрението на управляващото мнозинство, но е тема, широко обсъждана в последните няколко години, поради което не трябва да бъде пренебрегвана като възможност.

Много вероятно е 2014 да бъде година на ре-старт и съживяване, или поне такива са плановете на българското правителство, което личи и от основните промени, влизащи в сила от началото на годината (макар и някои от тях да изглеждат недостатъчно убедителни). Добрите знаци обаче са налице, а оптимизмът сред бизнеса сякаш все повече се увеличава, което се потвърждава и от редица социологически проучвания, а това е именно тласъкът, от който се нуждае цялата икономика, за да се върне отново към постигането на стабилен ръст и впечатляващи инвестиционни резултати.

януари 05th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други