Онлайн Потреблението в България

Българският потребител по принцип се слави като прекалено консервативен, рядко склонен да търси промяна и често скептично настроен към непознатото. До известна степен това важи и за местния бизнес, който понякога прекалено плахо приема иновациите, развивайки се стриктно спрямо оформилото се вече търсене. За сметка на това, обаче, впоследствие пазарът и по отношение на потребители, и по отношение на бизнес и предлагане, обикновено се развива, постигайки резултати далеч над очакваните спрямо първоначалния застой.

Може би донякъде поради горепосочените причини, развитието на онлайн потреблението в България се забави в сравнение със Западна Европа и САЩ. С навлизането на високите технологии, масовото използване на Интернет и развитието на мобилните технологии българинът все повече започна да вярва в онлайн сигурността и да се възползва от съществуващите онлайн възможности.

В този контекст онлайн потреблението набира все по-голяма скорост, увеличавайки своите обороти с изключително високи темпове. Много специалисти смятат, че съвсем скоро онлайн пазаруването ще заема доста сериозен дял в цялостното потребление в България, особено имайки предвид лесния и евтин достъп до кибер пространството и доста ниските стойности на разходите, свързани с транспорт и доставка на съответната стока. Според статистическите данни все повече българи отговарят позитивно на въпроса дали са пазарували онлайн.

Разбира се, когато се говори за онлайн потребление в България, трябва да се има предвид, че българите по принцип предпочитат пазаруването в чуждестранни електронни магазини и уеб сайтове. Често купуваните стоки се считат за ‚луксозни‘ на фона на местния стандарт на живот и са обект на интерес, поради липсата на обичайната надценка, поставяна от физическите дистрибутори на стоката при евентуална регулярна покупка. Допълнителен стимул за онлайн потреблението представляват и появилите се напоследък отстъпки по отношение на доставката на стоката – обемът, броят артикули, общата цена и т.н. могат да бъдат фактори, които да спомогнат за получаването на сериозно намаление в цената на доставката.

Въпреки че онлайн предлагането от страна на българския бизнес сякаш изостава на фона на потреблението, то определено също има сериозен потенциал за развитие. Редица компании вече инвестират в уеб платформи за предлагане на своите стоки, както и в електронни методи за разплащане. Плащането с т. нар. „наложен платеж“ обаче засега остава най-често използваният метод за извършването на такъв вид транзакции.

Темповете на развитие на онлайн потреблението в България са безспорно доста обнадеждаващи. Именно този тип пазаруване би могъл да бъде и един от факторите, които да спомогнат за раздвижването на позабавеното потребление в страната.

януари 20th, 2015 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други