Онлайн Банкирането в България

В съвременния свят на модерни високотехнологични решения, улесняващи и подобряващи живота ежедневно, онлайн банкирането се превръща във все по-често използвана опция от все повече хора. Целта е ясна – спестяване на време и усилия, по-добър контрол върху личните или фирмените финанси, цялостно улеснение и т.н.

Макар България да разполага с изключително добре развита телекомуникационна инфраструктура (както бе споменато в предишната ни статия), засега в страната се наблюдава доста ниско равнище на използването на онлайн банкирането – едва 5 % от българите са се възползвали от тази банкова услуга през 2013 г. За сравнение – процентът на хората, използващи онлайн банкирането в Европейския съюз, е над 40 %. Тенденциите за България обаче са красноречиви – тепърва ще бъде отчитан ръст на популяризирането на тази услуга, като все повече българи ще преодоляват скептицизма и недоверчивостта си към тази иновация.

Предимства на онлайн банкирането

Чрез онлайн банкирането би могло да се спести доста ценно време, което повечето българи в момента (най-вече по навик) губят на опашки по банковите гишета. Бързо, лесно и удобно всяка едно плащане би могло да се извърши от дома, офиса или дори мобилния телефон. Продуктите на българския пазар са доста разнообразни, предоставяйки опции, както за пасивно, така и за активно банкиране.

Онлайн банкирането би могло да спести и доста от таксите, които се дължат при плащане на гише. Тъй като по традиция българите предпочитат избягването на административната финансова тежест, трябва да се отбележи, че липсата или намаляването на дължимите такси чрез банкиране онлайн е едно от най-важните му предимства, което със сигурност ще допринесе за увеличаване на неговата популярност.

Възможността за осъществяване на стриктен контрол над личните и фирмените плащания е друго безспорно предимство на онлайн банкирането. Чрез него всеки би могъл да има самостоятелен достъп до база данни, показваща движенията по съответните сметки и балансите (салдата) им във всеки един конкретен момент от денонощието.

Високотехнологичната предразположеност на българина представлява сигурен атестат за светлото бъдеще на онлайн банкирането в страната. А това има своето значение за бизнес средата в България, тъй като ще улесни неимоверно извършването на транзакции от всяко едно естество, комуникацията с банките и паричните взаимоотношения между самите икономически субекти. На практика – интензивното използване на онлайн банкирането ще подобри значително бизнес конюнктурата и ще доближи България още повече до развитите европейски икономики.

юни 05th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други