Обща Данъчно-Осигурителна Сметка – Варианти

След обявеното от Конституционен съд решение за отпадане на задължението за ползване на общата данъчно-осигурителна сметка и необходимостта от действия за адекватна реакция от страна на институциите, бяха официално оповестени вариантите за действие с оглед текущите обстоятелства. По този начин до голяма степен се появи яснота относно това, как точно ще бъдат извършвани плащанията на данъчни задължения и осигурителни вноски от страна на бизнеса.

Финансовото министерство и НАП представиха два възможни варианта за действие в създадената ситуация. Чрез тях се цели привеждане на законодателството в унисон с решението на Конституционния съд, като в същото време стремежът е да се постигне запазване поне на част от идеята за оптимизация на събираемостта на задълженията от гледна точка на държавния бюджет и бюджета на осигурителните институции.

Вариант 1

Създаване на четири отделни сметки, по които да бъдат превеждани паричните трансфери за републикански данъци, за социално осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване. По този начин би се постигнало разделение на плащанията към отделните осигурителни институции и републиканския бюджет, удовлетворявайки изцяло решението на КС за ненарушаване конституционните осигурителни права на гражданите, а в същото време задълженията по отделните направления ще продължат да се погасяват по давност (т.е. от най-старото във времето към най-скорошното). Основен недостатък при този вариант е усложняването на бюрократичната процедура по осъществяване на самия превод (на практика – връщане към почти идентичен на предишния режим на плащане), както и генерирането на по-големи разходи за банкови такси във връзка със самите транзакции (допълнително бреме за бюджета на фирмите и гражданите).

Вариант 2

Запазване на общата данъчно-осигурителна сметка, но въвеждане на четири различни кода на плащане. Чрез подобна новост отново би се постигнало удовлетворяване на решението на КС (което е крайната цел на дискутираните новости), но и не би се достигнало до прекалено усложняване на бюрократичните процедури. И при този вариант, обаче, ще възникнат нови разходи за банкови такси, което на този етап изглежда неизбежно.

Идеята на законодателя е единият от посочените варианти да бъде утвърден в най-кратки срокове и да бъде приет от Народното събрание. Съвсем логично е да има и преходен период за преминаване към новия режим на плащане, но като цяло очакванията са за лек и плавен преход към новите разпоредби, без да бъдат предизвиквани каквито и да било сътресения в рамките на текущата данъчна кампания.

февруари 20th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други