Нови Енергийни Реалности

Наскоро официално обявеното решение на Руската федерация да преустанови своята подкрепа за газовия мегапроект „Южен Поток“ създаде малко очаквана и изпълнена с доста предизвикателства ситуация за България и участващите в проекта европейски страни.

Енергийната реалност пред България бе коренно променена, поради сериозните очаквания, с който „Южен Поток“ бе обвързван, и евентуалния положителен ефект за икономиката вследствие от неговото реализиране и функциониране. България бе на практика лишена от участие в сериозен енергиен проект, който щеше да предостави редица възможности за съживяване и стимулиране на икономиката, както и за подобряване състоянието на държавния бюджет.

Какво може да спечели България от коренно променената енергийна ситуация?

Наред с преките негативни последици от прекратяването на работата по мегаенергийния проект „Южен поток“, биха могли да бъдат отчетени и редица положителни фактори, които могат да окажат благоприятно въздействие върху националната икономика и да преначертаят енергийната стратегия на страната.

• Възобновяване на идеята за добив на шистов газ в България

Почти едновременно с обявената официално руска позиция относно бъдещето на енергийния проект „Южен поток“ новото българско правителство направи формални стъпки към възобновяване на работата по добива на шистов газ на територията на страната. Тази идея бе обект на мораториум, срещайки сериозна съпротива от страна на еколози и някои обществени групи, но с оглед на свръхмодерните съвременни технологични възможности тя изглежда напълно реализируема на този етап, особено имайки предвид необходимостта от осигуряване на определена степен на национална енергийна независимост.

• Подобряване на международния европейски имидж на България

На фона на увеличаващото се напрежение между Запада (включително Европейския съюз) от една страна и Русия от друга, твърдата външнополитическа позиция на България в подкрепа на европейските ценности и интереси бе високо оценена от Европейската комисия и най-вече от икономически силните държави-членки на ЕС. Подобно категорично външнополитическо поведение от страна на България няма как да остане незабелязано от страна на силните й европейски партньори. Страната определено затвърди европейския си имидж и може да очаква прояви на солидарност и реална икономическа и енергийна подкрепа от силните европейски държави.

Едва ли акт като прекратяването на толкова сериозен енергиен проект като „Южен поток“ може да бъде разглеждан като положително събитие, но не трябва да бъдат пренебрегвани и позитивите, които биха могли да се изведат от подобна ситуация. Само времето, обаче, ще покаже колко България ще загуби и колко ще спечели от променената енергийна реалност.

декември 05th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други