Новият Икономически Път на България

След избора на редовно правителство, което пое управлението на страната, разчитайки на широка обществена подкрепа, България тръгна по нов път на развитие – път, който изглежда тежък и труден, поради необходимостта от провеждането на болезнени за обществото реформи. Промените, които предстоят, засягат почти всяка една съществуваща обществена област, като безспорно едни от най-важните от тях са реформите от чисто икономически характер.

Данъчни промени

Новото българско правителство афишира някои не дотам популярни, но пък и не толкова сериозни данъчни промени, които засягат по-скоро фискалния бюджет, отколкото социалната сфера. Една от тези промени е спиране прогресивното намаляване на ставката на т.нар. „данък лихва“, който се очаква да придобие постоянно 10-процентно изражение от следващата година спрямо приходите, които граждани и фирми получават от олихвяването на своите банкови депозити. Тази данъчна промяна не би могла да бъде дефинирана като съществена, но нейната символика е повече от ясна – правителството ще се опита по всякакъв начин едновременно да раздвижи потреблението от една страна, намалявайки прекомерното спестяване, а от друга – ще се опита да изпълни приходната част на бюджета с цената на различни иновации, мерки и прийоми.

Не се очакват промени в корпоративния данък, данъка върху доходите на физическите лица и размера на осигурителните вноски за социлано и здравно осигуряване. Това в известен смисъл е добра новина за бизнеса, който очаква стабилност и предсказуемост от страна на правителството относно данъчните разходи и разходите за наемане на персонал.

Социално-икономически промени

Един от спорните моменти в платформите на политическите партии е промяната на възрастта за пенсиониране. По всичко личи, че въпреки обществената непопулярност на подобна мярка, този ход ще бъде предприет под давлението на Европейската комисия, която силно препоръчва постепенното увеличаване на пенсионната възраст и за двата пола като ефективна мярка срещу сериозната демографска криза във всички европейски държави.

Бизнес промени

Новото българско правителство е изцяло дясно ориентирано с лек лявоцентристки коректив в своята социална политика. Това е достатъчна гаранция за предприемането на достатъчно ефективни и социално разумни бизнес промени, които да подобрят бизнес средата в страната.

На базата на горепосочените направления, в които се очакват добре обмислени дългосрочни политики и реформи, можем да твърдим, че България е в началото на своя нов път на икономическо развитие. При правилното провеждане на необходимите реформи правителството на страната има възможността да осъществи на практика дългоочакваното излизане от т. нар. ‚преходен период‘, насочвайки България към икономически растеж и просперитет.

ноември 20th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други