Начало на Данъчната Кампания

С началото на 2014 г. започна и тазгодишната данъчна кампания, включваща периода за подаване на годишна данъчна декларация, както от юридическите лица, така и от онези физически лица, които имат това задължение, поради придобиване на доходи от извънтрудови правоотношения.

Както всяка година, така и през 2014 изглежда ще има физически лица, които с огромно желание и дори нетърпение извършват това свое гражданско задължение. За това красноречиво говори и броят на подадените декларации в дните от началото на годината досега.

Очакванията са все повече хора да продължат да се възползват от наличните отстъпки, предоставяни от закона при изпълнение на определени критерии, а именно:

1) Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари 2014 г., ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.

2) Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срок до 30 април 2014 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие, че не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари.

Трябва обаче да се подчертае, че отстъпките се ползват, при условие, че физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в законоустановените срокове.

Поради сложността на отчитането на някои от придобитите от физическите лица доходи през предходната година (особено на тези по правоотношения, различни от „граждански договор”), горещо се препоръчва най-малко консултация със счетоводни специалисти с опит в тази област. Компромиси с коректното попълване на всички прилежащи документи към основната данъчна декларация не са препоръчителни. Въведените административни санкции при установени нарушения за неправилно попълнени данни, невнасяне в определения срок на пълния комплект документи и т.н. са достатъчно основателна причина, за да не се пести от разходи, свързани с професионалното съдействие при изготвянето на данъчната декларация и всички съпътстващи документи.

Едва ли много от хората без специфично икономическо или финансово образование са наясно с пълния комплект документи, които трябва да бъдат подадени в определения за това срок. Най-често даваните примери в това отношение са свързани с доходите на самоосигуряващи се лица, при които трябва да се подават „Справка за окончателния размер на осигурителния доход”, „Декларация Образец 6” и т.н.

Като специалисти в областта на данъчното облагане, ние, от “RPN Accounting”, също препоръчваме данъчно задължените лица да потърсят съдействие от професионалисти, ако имат и най-малкото съмнение, че е възможно да бъдат допуснати каквито и да било неточности – защото коректността на подаваните данни е гаранция не само за избягване на възможни санкции, но и за пълноценното възползване от всички произтичащи от закона предимства.

януари 15th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други