МВФ: 2014 – Положителни Перспективи За България

Доста добри новини за България, както и за инвеститорите с интереси към страната, дойдоха от Международния Валутен Фонд в изготвената традиционна годишна икономическа прогноза. Специалистите потвърдиха очакванията за стабилен ръст на българската икономика през 2014 г. с около 1.6%, който, на фона на доскорошния застой в икономическите условия и перспективи в рамките на ЕС, представлява истинско постижение.

Като силни страни на националната икономика се посочват стабилната финансова политика на държавата, както и доста добре работещата и ориентирана към облекчаване на бизнеса данъчна система. Благодарение на тези специфични аспекти от поддържането на конкурентноспособността на икономиката, превърнали се почти в национални приоритети, инвеститорският интерес към България изглежда се възобновява (каквито неотдавна бяха и официално изразените очаквания от страна на министър-председателя Пламен Орешарски).

Инфлация с твърде ниски или твърде високи стойности също не се очаква според специалистите от МВФ. Нейното овладяване се посочва като още една предпоставка за стабилност на местната икономика и избягване на каквито и да било непредвидени сценарии, свързани с обезценка на националната парична единица, чиято стабилност, под стриктния режим на действащия валутен борд, вече е пословична.

МВФ изразяват и очакванията си за леко свиване на безработицата в страната – ефект, който едва ли ще бъде толкова осезаем, но който все пак ще подобри местната икономическа конюнктура. За това би следвало да повлияе и фактът, че 2014 е първата година, в която българските граждани имат равнопоставен достъп до трудовите пазари на всички останали 27 страни-членки на ЕС (включително и до трудовите пазари на развитите западноевропейски държави, които премахнаха ограниченията за български работници).

Като основни препоръки, обаче, МВФ подчертават, че трябва да се предприемат действия, свързани с дълго отлаганите структурни реформи в редица сектори – образование, здравеопазване, пенсионна система и т.н. Само по този начин би могъл не само да се гарантира икономически растеж, но и да се реализира ръст на икономиката с по-ускорен темп, целящ наваксване изоставането от средното за ЕС икономическо ниво на производителност, а оттам – и на жизнения стандарт.
Съвети има и относно качеството и темпа на усвояване на евросредства по достъпните за България програми и фондове. Според МВФ те също представляват ключов фактор за бъдещ икономически прогрес.

Ако съумее да изпълни тези цели, то България със сигурност ще си гарантира светли перспективи не само за 2014, но и за десетилетия напред, постигайки високо ниво на функционираща пазарна икономика със значителна степен на конкурентноспособност в световен мащаб.

февруари 05th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други