Край на Корпоративната Данъчна Кампания

31-ви март 2014 е крайният срок за подаване на задължителните данъчни декларации за облагане с корпоративен данък. Дружествата следва да спазят този законовоустановен срок, декларирайки своя финансов и данъчен резултат за предходната година.

В края на корпоративната данъчна кампания от НАП отчитат сериозен брой данъчни декларации, подадени по електронен път (чрез електронен подпис) – близо 140 000. Очакваният общ брой на подадени данъчни декларации от фирмите за тази година би следвало да бъде около 400 000, което на практика означава, че над една трета от компаниите вече активно използват и прилагат електронния начин за подаване на този вид декларации.

Не е маловажен и фактът, че всички, използвали електронен подпис в тази процедура, могат да се възползват от предвидената от закона отстъпка от 1% от дължимия данък (но не повече от 1 000 лв.). За целта, обаче, данъкът трябва да бъде изцяло платен преди крайния срок (31/03/2014).

Важен момент и тази година е възможността заедно с корпоративната данъчна декларация да бъде подаден и годишният отчет за дейността на фирмата, без да се налага това да бъде извършвано директно в НСИ. Целта е ясна – улесняване на съществуващите бюрократични процедури за успешното данъчно приключване на годината от страна на бизнеса.

Очакванията за активност в данъчната кампания от страна на опериращите на българския пазар фирми се оправдаха. Това за пореден път доказа, че бизнесът в България сякаш излиза от своя позабавен в последните няколко години темп на развитие. Забелязва се отчетливо преразпределение и естествен подбор в самата бизнес среда, като неприспособимите и негъвкави компании отстъпиха място на далеч по-перспективните и умеещи добре да планират и предвиждат тенденциите в икономическите промени фирми.

След като достигна своето дъно, песимизмът сякаш бива плахо заместван от умерен оптимизъм в редица сектори – производство, услуги, търговия и дори строителството.

Изпращаме тазгодишната данъчна кампания с богата палитра от смесени чувства, сред които обаче ясно вече се откроява чувството за преодоляване на страха от стагнация, все по-силният стремеж към позитивизъм и по-осезаемото желание за отправянето на оптимистичен поглед в бъдещето. А именно тези изключително съществени психологически аспекти в бизнес мисленето неведнъж са доказвали, че могат да бъдат истинската движеща сила на икономиката, водеща към постигането на развитие и прогрес.

В заключение – не трябва да забравяме, че краят на всяка една данъчна кампания представлява началото на следващата, а определено съществуват сериозни основания да смятаме, че тя ще бъде още по-добра за бизнеса от тази, която изпращаме.

март 30th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други