Кол Центрове в България – Чуждоезикови Специалисти

В работата на Кол центровете се изисква сериозна грамотност във връзка със знанията на чужди езици, не само поради факта, че общуването с клиентите най-често се извършва директно в реално време, но и тъй като изключително често се налага да се предоставят услуги на хора „носители“ на съответния език от хора, чийто майчин език е различен. Много често се налага да се дават съвети на англичани или американци на английски език, на германци – не немски език и т.н., и всичко това се извършва от човек, владеещ съответните езикови умения, след интензивно обучение, а не като даденост.

Това е основната причина собствениците на кол центрове да бъдат особено взискателни към нивото на владеене на съответния език – той е „емблемата“ на предоставяната услуга и неразривна част от постигане удовлетвореност у клиента.

В днешния глобален свят познанията в областта на чуждите езици сякаш се превърнаха в ежедневие, но истински добрите езикови умения все още са рядкост, а именно те са задължителни за извършването на качествена работа в рамките на международен кол център.

Защо специалисти по езици от България?

С оглед взискателността към чуждоезиковото образование на служителите в кол центровете, България изглежда доста подходящо място за дислоцирането на подобен тип бизнес, а и самата практика го доказва. За никого не е тайна, че след идването на демокрацията в началото на 90-те години българската образователна система даде огромен приоритет на обучението по чужди езици, и то най-вече западноевропейски – английски, немски, френски, италиански, испански. Наличието на стотици чуждоезикови паралелки в най-различни училища (дори и в най-малките градове), както и редица филологически специалности в немалко на брой университети, гарантират задълбочено и продължително изучаване на чужди езици. Именно тази тенденция сега дава своите плодове – България може да се похвали с огромен брой млади хора, имащи, както по-тесни, така и по-широки познания поне по един западен език.

Не трябва да пренебрегваме и факта, че българските младежи (за разлика от доста свои западноевропейски връстници) не намират по никакъв начин за унизително да работят в кол центрове. Напротив – забелязва се завидна мотивация, а удовлетвореността у самите тях е на изключително високо ниво.

От своя страна пък работодателите остават приятно очаровани от високата образователна квалификация на кандидатите за работа, тяхната начетеност, желание и амбиции за реализация. На практика процесът на удовлетвореност е и в двете посоки, а това е един от онези случаи, в които сме свикнали да казваме, че няма губещи от ситуацията, а само победители.

Изводът е повече от ясен:

БЪЛГАРИЯ Е ИДЕАЛНО МЯСТО ЗА АУТСОРСИНГ НА КОЛ ЦЕНТРОВЕ!

ноември 20th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други