Инфраструктурни Проекти – Предимства и Ползи

Немалко специалисти смятат, че инфраструктурното развитие е ключово за икономиката на всяка една държава. Благодарение на добре функционираща инфраструктура страните са способни да подобряват своята бизнес среда, да демонстрират гъвкавост и флексибилност, да разширяват ареала на индустриалните си площи, да спомагат за плавното протичане на транспортните процеси и, в крайна сметка, да привличат местни и чуждестранни инвестиции.

Не е тайна за никого, че в началото на прехода към пазарна икономика България бе значително изостанала по отношение на своята инфраструктура – остарели (морално и физически) пътища, липса на достатъчно магистрални транспортни коридори, недобре поддържана техника за осъществяване на морски и железопътен транспорт и т.н.

Предприсъединителните програми и особено средствата, до които България получи достъп след присъединяването си към Европейския съюз, обаче, сякаш промениха коренно картината. Само за няколко години (след 2007 г.) най-после бе завършена автомагистрала „Тракия“, която свърза столицата с черноморското крайбрежие. Освен това, значително бе подобрено състоянието на редица първокласни, второкласни и третокласни пътища. С пълна сила тече и строежът на магистралите „Струма“ и „Марица“, а на ход е и стартът на довършването на автомагистрала „Хемус“. Метрото в София вече придоби истински европейски вид.

Наред с тези мащабни инфраструктурни проекти, финансирани почти изцяло от Европейския съюз, върви и поетапната подмяна на канализацията в редица градове и села, подобряването на телекомуникационната инфрастурктура, строежът на пречиствателни станции и други. Въпреки някои затруднения, спокойно може да бъде заявено, че България се представя отлично по отношение на усвояването и реализацията на парите, отпускани от Европейски съюз за инфраструктурни проекти.

Предимства и Ползи

Едва ли обаче някой се залъгва, че инфраструктурата сама по себе си означава разцвет на бизнеса и откриване на постоянни работни места, създавайки реален бизнес. За съжаление, тя е само необходимо, но не и достатъчно условие за развитието на бизнеса. Ползите и предимствата от добрата инфраструктура са безспорни, но по-трудното е да бъде проявено необходимото търпение и да бъдат положени нужните усилия за оптимизиране на бизнес средата, стъпвайки на сериозните постижения в инфраструктурно отношение. Само по този начин би могло да бъде постигнато истинско икономическо развитие и да бъде реализиран реален икономически ръст в по-дългосрочен план. Ето защо пред България сега стои нелеката задача да постигне практическа реализация на предимствата и ползите от своята уникална инфраструктура.

юли 15th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други