Инвазия на Кол Центрове в България

От няколко години в България се отчита изключителен ръст в областта на аутсорсинга като цяло и по-конкретно – в сферата на обслужването на клиенти. За работа в отдел за връзка с клиенти едно от най-важните умения, изискващи се от работодателя, е знанието на чужди езици, а в това отношение България може да се похвали със сериозен запас от ресурси в лицето на завършващите ежегодно студенти. Наред с това обаче, от огромно значение е степента на образованост, склонността към постоянство в работата, доверие към работодателя, желание за работа, удовлетвореност и т.н.

Но кои са факторите, каращи все повече европейски и световни компании да изнасят своите отдели в България?

Всички гореспоменати аспекти в много голяма степен се покриват от средностатистическият български млад работник, кипящ от амбиция за себедоказване в рамките на международна компания, особено в сектора на услугите, който по традиция в местната народопсихология се смята за изключително привлекателен и носещ определена степен на престиж. Ето защо верността на работника, неговата висока квалификация и ниска цена правят от България райско място за развойна дейност от подобен тип.

Вероятно тук не би било нескромно, а по-скоро съвсем логично, да споменем и сериозният прогрес, отбелязан от България (както и от други източноевропейски държави) в областта на развитието на инфраструктурата на телекомуникациите. Достъпът до Интернет и като цяло до телекомуникационни услуги е изключително лесен, а цените са почти абсурдно ниски за всеки западноевропеец. Това дава възможност за значително намаляване на разходите, свързани с това перо, и още повече мотивация за предприемането на подобно инвестиционно начинание.

И не на последно място, трябва да споменем доста привлекателното местно законодателство (в рамките на Европейския съюз), даващо възможност за постигането на ниско данъчно облагане и изключително ниски разходи за труд.

Не е случайно, че и един от най-значимите световни медийни консорциуми (“The Independent”) съвсем скоро публикува официална статия, потвърждаваща тези факти.

С оглед важността на тази тема и нейното огромно значение за нашата компания (и за България като цяло), а и международния й отзвук, нашите анализатори ще се спрат в следващите си разработки по-подробно на всеки отделен аспект от развитието на подобна дейност в България и безспорните предимства, които страната притежава в сравнение с основните си конкуренти в световен мащаб.

ноември 15th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други