Икономическа Стабилност и Предсказуемост (България)

В настоящия момент на крехко икономическо възстановяване в световен мащаб изключителна важност за развитието на икономиката имат действията на всяко едно национално правителство и сигналите, които то изпраща в публичното пространство.

Ситуацията в България значително се подобрява с оглед и на позитивните тенденции в световната икономика. Това, което сякаш липсваше в последните няколко години, обаче, бе чувството за стабилност и предсказуемост – сигнали, които задават тона на развитие на всяка една икономика. Те са и в основата на склонността на всеки един инвеститор към по-активни действия на даден пазар.

След месеци на привидна политическа нестабилност, която не засегна по никакъв начин икономическата конюнктура на страната, вече съществуват ясни знаци, индикиращи стабилност и предсказуемост в страната.

Плоският Данък – Без Алтернатива

Финансовият министър на България наскоро обяви, че плоският данък в страната, който представлява може би едно от най-важните предимства на самата икономика в съвременната конкурентна среда в световен мащаб, е без алтернатива. Той е необходимост и задължение за подобен тип наваксваща икономика. Това официално съобщение окончателно сложи край на всякакви спекулации, свързани с връщането на прогресивния тип подоходно облагане. Според сегашния кабинет за прогресивни ставки на този данък може да се говори едва след като стандартът в страната се доближи до средноевропейския му еквивалент.

Дефицит – до 2 % от БВП

Според обявените официално очаквания на правителството нивото на дефицита в държавния бюджет не би следвало да надхвърля 2 % от БВП на годишна база. Тези планове би трябвало да бъдат реализирани (въпреки повишените разходи), като с основна заслуга за това ще бъде по-добрата събираемост на приходите.

Държавен дълг – до 20 % от БВП

Правителството планира държавният дълг да се задържи на ниво около 20 % от БВП и да остане един от най-ниските в рамките на ЕС. Опровергани бяха официално и твърденията за намаление на фискалния резерв, като бяха дадени гаранции за поддържане на неговото стабилно равнище.

Ако всички тези планове бъдат реализирани на практика, България безспорно ще навлезе в значително по-добър период на развитие на своята икономика. Но дори и на този етап вече се усеща стабилност и предсказуемост в икономическата обстановка, които дават сериозни основания за повишен оптимизъм.

април 30th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други