Запазване на Аутсорсинг Постиженията (България)

България е една от държавите в Европа, постигнали най-впечатляващи резултати в областта на аутосрсинг индустрията в последните няколко години. Дестинация – отдавна превърнала се в синоним на успешна аутсорсинг платформа, даваща широки възможности за развитие на нови бизнес проекти и за преразпределение и дислоциране на отдели и клонове на вече утвърдени на пазара корпорации.

Резултати

Значителен растеж бе постигнат от аутсорсингът на ИТ и бизнес процеси в последните няколко години. Сферата на компютърните програми, разработването на софтуерни решения и цялостното развитие в областта на високотехнологичните процеси отбелязват впечатляващи резултати – отчетените приходи от този тип аутсорсинг са близо 1 млрд. лева на годишна база. „Суровите“ цифри обаче не са единственият повод за радост пред българската икономика – много по-важният резултат би могъл да бъде дългосрочната ефективност в посока национално икономическо развитие, компетентност и квалификация на заетия в работния процес персонал и т.н.

Разпределение

Аутсорсинг инвестициите в България не са равномерно разпределени в географско и икономическо отношение. Почти 85 % от тази индустрия е концентрирана в столицата София. Немалка част от останалите аутсорснати бизнес проекти се намират във втория по големина град в страната – Пловдив. Като правило инвеститорите концентрират своето внимание основно върху дестинации, известни със своя образователен потенциал – неслучайно Пловдив, с множеството си висши учебни заведения и над 40,000 студенти, е един от типично подходящите в този аспект градове.

Предизвикателства

Огромният ръст в сферата на аутсорсинга, постигнат от страната в последните години, трябва да бъде запазен. Това е една от основните задачи пред българската икономика и в частност – пред новото българско правителство. Предизвикателството изглежда още по-голямо на фона на задълбочилата се вътрешнополитическа криза и слабите икономически резултати в национален и световен мащаб. Разбира се, извън съмнение е, че България ще съхрани своите предимства пред редица други европейски държави още дълго време, но дали темпът на растеж на аутсорсинг инвестициите ще бъде запазен е въпрос, които засега не може да получи еднозначен отговор. Логиката подсказва, че веднъж демонстрирала своето „гостоприемство“ и отвореност спрямо чуждестранни бизнес инвеститори, страната сравнително лесно би следвало да съумее да поддържа и дори подобрява своите постижения в това отношение. И все пак – само времето ще покаже дали националните постижения в аутсорсинг инсдустрията ще се окажат безценни икономически активи с дългосрочна инвестиционна ефективност.

октомври 20th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други