Заетост – Позитивни Перспективи

Сериозни основания за позитивизъм във връзка със заетостта в България се отчитат в началото на 2015 г.. Официално публикуваните данни на Евростат показват изключително рязък спад на безработицата в страната за Февруари 2015 г. в сравнение с Февруари 2014 г. – с цели 12 %. Това драстично намаляване на броя на хората, които са постоянно незаети, нарежда България сред 3-те най прогресиращи страни членки на ЕС в това отношение – заедно с Естония и Ирландия.

Отчитаният в последните години, макар и плах, ръст на икономиката в страната най-после дава и своето реално отражение по отношение на заетостта – икономическата логика, често изтъквана от редица макрокономически специалисти, бе оправдана. Както се очакваше – ефектът в заетостта на трудовия пазар се усеща с обичайното закъснение в сравнение с отчетения преди това цялостен икономически ръст.

Безработицата в България към февруари 2015 г. е 10.2 %, като този показател за Еврозоната към същата дата е 11.3 %, а за целия Европейски съюз – 9.8 %. Рязко намаляващият процент на безработните хора в страната се усеща, както от работодателите, които все по-трудно успяват да намерят подходящ и качествен свободен човешки ресурс на пазара, така и от хората, които предлагат своите услуги като работещи в различни сектори на икономиката.

Намалява и т. нар. „младежка безработица“, която често бе посочвана като фактор за икономически застой и цялостно влошаване на отношението към образование и култура. В условията на значително по-добро състояние на икономиката бизнесът започна да излиза от положението на постоянен песимизъм относно своите бъдещи планове, ориентирайки се към експанзия на пазара. Темповете на наемане на персонал отново придобиват размери, близки до познатите от преди настъпването на кризата, а по-находчивите предприемачи се стремят да изпреварят трендовете, осигурявайки си услугите на компетентен човешки ресурс на цени в рамките на разумните граници.

Без съмнение, отчетените положителни тенденции в нивата на заетост ще намерят своето реално отражение и в повишаване стандарта на живот на населението, а оттам – и в увеличаване на потреблението, съчетано с ръст в кредитирането. Всичко това очертава доста положителна картина на бъдещо развитие на бизнеса и икономиката, като очакванията са инвестициите да нарастнат, а брутният вътрешен продукт да продължи да се увеличава.

март 30th, 2015 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други