Данъчна Кампания 2014 – Физически Лица

С наближаването на края на месец април все повече хора (физически лица) обръщат своя поглед към данъчната администрация, изпълнявайки задължението си за подаване на данъчни декларации за придобити доходи по извънтрудови правоотношения. Това е и възможността за хората, които нямат допълнителни доходи, но имат правно основание да се възползват от определени данъчни облекчения, да упражнят официално това си право с цел възстановяване на внесени през годината данъци.

Не се препоръчва подаване на данъчни декларации в последния възможен момент.

Един от най-важните съвети, които всеки счетоводител би могъл да даде, е данъчната декларация да бъде подготвена и подадена в разумен срок преди крайната дата на приемане на този тип документи. Хората биват често склонни да чакат почти до последния ден, за да изпълнят това свое задължение, а подобна стратегия не е никак препоръчителна, тъй като крие риск от непълни и некоректни процедурни действия. Немаловажен е и фактът, че според разчетите на данъчната администрация тепърва се очакват изключително сериозни опашки по гишетата в данъчните служби, имайки предвид броя на неподадените към този момент декларации.

Препоръчително е да бъдат попълвани данъчни декларации с баркод.

Формата с баркод, предоставяна от Националната Агенция за Приходите, се препоръчва, поради нейните безспорни предимства – предварително зададени формули, минимизиране на възможностите за допускане на аритметични грешки и т.н. Не е за подценяване и фактът, че данъчните декларации с баркод, чиято цел на подаване е възстановяване на данъци, се разглеждат с приоритет и се обслужват значително по-бързо от обикновените декларации.

Полезно е извършването на професионални консултации при възникване дори на най-малки съмнения в коректността и точността на изпълнението на самата процедура.

Представянето на официална информация пред данъчните власти представлява процедура, изпълнена с бюрократични особености и свързана с редица изисквания, чието коректно изпълнение е важно от гледна точка на избягването на възможни санкции. Често стечение на обстоятелствата е пропуск в броя на подадените документи, вследствие от факта, че задълженото лице не е имало предварителна информация или небходимите познания. Това довежда до задължителното налагане на конкретни административни санкции от страна на приходната агенция.

В заключение – професионализмът и сериозността по време на данъчната кампания са гарант за успешен завършек на данъчната година. А посочените от нас препоръки биха могли да улеснят постигането на тази цел за всеки един съвестен гражданин.

април 20th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други