Гърция – Нови Перспективи

Парламентарните избори, които се проведоха в Гърция през януари 2015 г., показаха, че страната има воля и желание за промяна на своя курс на развитие. След разразилата се дългова криза южната ни съседка се превърна в най-често посочваният виновник за влошеното състояние на страните в Еврозоната, а и дори в целия Европейски съюз. Гърция бе пред опасността от обявяване на фалит, а икономиката и държавните й финанси, доскоро давани за пример, се намираха пред истински срив. Вследствие на това Европейският съюз, Европейската Централна Банка и Международният Валутен Фонд (съставляващи т.нар. „Тройка Кредитори“) изготвиха спасителен план за страната, който изискваше налагането на мерки за изключително строги икономии. Ефектът от следваната рестриктивна политика на доскорошното гръцко правителство бе частично подобряване състоянието на държавните финанси, но и цялостно влошаване на почти всички възможни икономически показатели, включително безработицата, което доведе до сериозно социално напрежение.

Именно поради липсата на ясни перспективи за подобряване на икономическото и социалното положение в осезаеми и разумни времеви граници, Гърция взе съдбоносното решение за избор на крайноляво правителство, оглавявано от млад и амбициозен премиер, което да спре или поне забави процеса на социална и икономическа деградация.

Очаквания срещу Реалности

Очакванията към новото гръцко правителство са огромни – отчаянието на местните граждани е достигнало размери, непознати за тази страна. Желанието на всички е свързано с възстановяването на загубените (съкратени) работни места, връщането на някои от важните социални придобивки и цялостен икономически растеж.

Всички тези очаквания обаче сериозно противоречат на съществуващите реалности и задлъжнялостта на държавата пред международните кредитори. Банковата система изглежда доста нестабилна с оглед на масовото теглене на пари от страна на гражданите и бизнеса (особено в края на януари) – цялостната обстановка изглежда доста напрегната на фона на непредсказумостта на ситуацията вследствие и от избирането на изцяло ново правителство.

Няма съмнение, че тежката реалност ще се сблъска с високите очаквания на хората, като разумното решение в този случай изглежда постигането на взаимен компромис между засегнатите страни с цел избягването на излишни сътресения, които не биха били от полза на никого в този момент. Да се разбере какво точно ще се случи, обаче, е въпрос на време, но със сигурност има основания да се вярва, че Гърция ще открие нови перспективи пред себе си в борбата за своето оцеляване и последващо ускорено възстановяване – битка, която гръцкият народ нееднократно е водил и която е доказал, че може да спечели чрез твърдост, упоритост и дипломация.

януари 30th, 2015 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други