Често Задавани Въпроси

И нашите отговори:

1. ТРЯБВА ЛИ ДА ПОЛЗВАМ УСЛУГИТЕ НА СЧЕТОВОДНА КАНТОРА, ЗА ДА СИ РЕГИСТРИРАМ ФИРМА?

Поради сложността и спецификите на самата процедура, ние, от „RPN Accounting”, горещо препоръчваме ползването на услугите на счетоводни специалисти, работещи с юристи, които да изготвят пълната документация, необходима за регистрацията на самостоятелна фирма.
2. ПРАВИЛНО ЛИ Е ПЪРВО ДА РЕГИСТРИРАМ ФИРМА И ТОГАВА ДА СИ ТЪРСЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ?
Това е една от най-честите грешки, които биват допускани. Изключително важно е винаги преди откриването на фирма, да се консултирате със счетоводител. Дори и да сте намерили подходящ адвокат, който да изготви регистрацията на Вашата фирма, счетоводителят е човекът, с когото трябва да бъдат съгласувани редица действия, с цел правилното протичане на бъдещата работа. Освен това, трябва да бъдат обсъдени и редица въпроси, от които ще зависи бъдещото развитие на фирмата, ежемесечните разходи и определянето на различните права и задължения.
3. ВЯРНО ЛИ Е ЧЕ МОГА ДА РЕГИСТРИРАМ ФИРМА С КАПИТАЛ 2 ЛВ.?
Да, минималният капитал за откриване на дружество понастоящем наистина е 2 лв. Въпреки това, обаче, ние, от „RPN Accounting”, винаги съветваме нашите клиенти да обмислят добре бъдещите си инвестиции по отношение дейността на компанията. Тъй като изключително голям брой фактори трябва да се вземат предвид при учредяването на една фирма, препоръчително е да се направи обстоен анализ на бъдещата дейност и свързаните с нея инвестиции.
4. КОЯ БАНКА БИХТЕ НИ ПРЕПОРЪЧАЛИ ДА ИЗБЕРЕМ ОТНОСНО БЪДЕЩИТЕ БАНКОВИ ТРАНЗАКЦИИ НА НАШАТА ФИРМА?
Ние, от „RPN Accounting”, имаме удоволствието да работим с почти всички търговски банки на българския пазар. Вашият избор на банка-партньор трябва да бъде тясно свързан с Вашата бъдеща дейност и бъдещи нужди. Ние можем да Ви предложим оферти на различни банки, за да имате възможност да прецените коя би била най-подходящата за Вас в зависимост от Вашите бизнес намерения.
5. КАКЪВ Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА МОЯТА ФИРМА?
Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчно декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък в срок до 31-ви март на годината, следващ годината на отчитането. Изключение – ЕТ и самоосигуряващи се лица, за които срокът е 30-ти април.
6. МОЖЕ ЛИ ДА ПОДАМ ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ, БЕЗ ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАМ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ИЗГОТВЯНЕТО НА ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФИРМАТА?
Освен данъчната декларация, която е основният документ за отчитане на данъчните Ви задължения, Вие трябва да изготвите и редица други изключително важни документи. Именно за тази цел Ви е необходим надежден счетоводител, които да подготви целия пакет от задължителни документи – Годишен Отчет за Дейността, Годишен Финансов Отчет и други. Ние, от „RPN Accounting”, гарантираме безупречното годишно счетоводно приключване на Вашата фирма, включително осигуряване подаването на всички, свъразни с това документи.
7. КОИ СА ВОДЕЩИТЕ ФАКТОРИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИТЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ УСЛУГИ?
Цените на счетоводните услуги се определят от много различни фактори. Ние, от „RPN Accounting”, вземаме под внимание следните показатели: ежемесечния документооборот, броят на наетия персонал, броят на банковите сметки на дружеството, изготвянето на допълнителни справки (ако са необходими такива), предлагането на услуги на чужд език и други.
8. ВАЖНО ЛИ Е КОЙ Е СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ МИ ПРИ ДАНЪЧНА ПРОВЕРКА ОТ СТРАНА НА НАП?
Счетоводителят играе ключова роля при данъчна проверка от страна на НАП. Изключително важно е кой е водил счетоводното отчитане на фирмата, по какъв начин и до колко компетентно е извършвано това. В лицето на „RPN Accounting” може да бъдете сигурни, че ще имате партньор с богат опит в комуникацията с данъчните власти и с висока степен на професионализъм при цялостното счетоводно отчитане на Вашата компания.
9. МОЖЕ ЛИ ДА ИЗПОЛЗВАМ ПРЕДЛАГАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА „КОНСУЛТАЦИЯ”, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ НЕ ВИЕ ВОДИТЕ МОЕТО СЧЕТОВОДСТВО?
„RPN Accounting” е винаги с широко отворени врати за предоставянето на предлаганите от нас услуги, дори и без да сте наш постоянен клиент. Нашият екип е готов да Ви отдели време за официална консултация, с цел споделяне натрупания професионален опит и познания. Надяваме се, че това би било добро начало на едно дългосрочно партньорство.
10. БИХ ИСКАЛ МОИТЕ СЧЕТОВОДИТЕЛИ ДА НЯМАТ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ЗАПЛАТИТЕ ВЪВ ФИРМАТА – МОЖЕТЕ ЛИ ДА ПОЕМЕТЕ ОТЧИТАНЕТО САМО НА ТАЗИ ЧАСТ ОТ СЧЕТОВОДСТВОТО („ТРЗ”)?
Тъй като конфиденциалността по отношение на вътрешнофирменото заплащане е все по-голям приоритет за много на брой компании, ние, от „RPN Accounting”, разширихме обхвата на нашите услуги, предлагайки възможността за изнесено отчитане само на областта „ТРЗ и Личен състав”. Можете да бъдете уверени, че нашият професионализъм ще отговори изцяло на Вашите очаквания по отношение на качеството и ефективността на изършваната работа във връзка с коректността и дискретността при счетоводното отчитане на областите „ТРЗ и Личен състав”.
11. МОЖЕ ЛИ СЧЕТОВОДНИТЕ ДАННИ ДА МИ БЪДАТ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ ПОЛЗА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА МОЯТА ФИРМА?
Счетоводното отчитане отдавна е излязло от ролята си единствено на правно задължение със законово-статистически характер, като вече се използва за изготвяне на данни, изключително полезни за управленско-инвестиционните планове на самите компании. Като счетоводна кантора с богат опит в областта, „RPN Accounting” може да бъде Вашият безценен партньор при предоставяне на данни и счетоводна информация във вид, подходящ и удобен за използване от всички отдели на фирмата.
12. МОГА ЛИ ДА ОЧАКВАМ ДОСТАТЪЧНО ВНИМАНИЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ МОЯТА ФИРМА, АКО РЕША ДА ПОВЕРЯ СЧЕТОВОДСТВОТО СИ НА ВАС?
Ние, от „RPN Accounting”, знаем колко важно е за всеки наш клиент да получава времето и вниманието, от което се нуждае. Нещо повече – ние смятаме, че в основата на професионализма стои способността да бъде отделяно специално внимание на счетоводството на всяка една компания. Поради тази причина, нашият екип разполага с гъвкав план и график на работа, които гарантират достатъчно възможности да извършваме своята работа в срок и с необходимата за това грижа.
13. МОЖЕТЕ ЛИ ДА МИ ОСИГУРИТЕ БЕЗПРОБЛЕМНА И СВОЕВРЕМЕННА КОМУНИКАЦИЯ, ТАКА ЧЕ ДА НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАМ ОТ ТОВА, ЧЕ СЪМ ИЗБРАЛ УСЛУГИТЕ НА ВЪНШНА СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ПРЕД СОБСТВЕН ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ?
Безспорен факт е, че счетоводната кантора има редица предимства пред индивидуалния счетоводител, най–силно изразеното от които е богатият опит и наличието на голям брой специалисти. Комуникацията с клиента е на първо място за „RPN Accounting”, тъй като ние добре знаем, че това е от особено голямо значение за всяка отделна компания. Поради тази причина сме разработили редица разнообразни канали за кореспонденция, включително – по телефона, чрез непрекъснат „Skype” контакт, електронна поща, куриер и т.н.
14. КАК МОГА ДА БЪДА СИГУРЕН, ЧЕ ВСИЧКИ МОИ ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОСЧЕТОВОДЯВАНИ НАВРЕМЕ, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ МОЯТ ОФИС Е РАЗПОЛОЖЕН ДОСТА ДАЛЕЧ ОТ ВАШИЯ?
Ние, от „RPN Accounting”, се опитваме да направим счетоводният процес възможно най-лесен и безпроблемен за всички наши клиенти, без значение къде точно са разположени техните офиси. Ето защо предлагаме услуагата „вземане на документи” от офиса на клиента, както и интензивна комуникация с цел получаване на копия от документите във възможно най-кратки срокове. По този начин гарантираме своевременното осчетоводяване на всеки отделен фирмен документ.
15. МОГА ЛИ ДА РАЗЧИТАМ НА ВАШЕТО ПАРТНЬОРСТВО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ СЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МЕЖУДНАРОДНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ И ШЕФОВЕТЕ МИ ИЗИСКВАТ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И СЧЕТОВОДНИ СПРАВКИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК?
Работата на „RPN Accounting” с международни компании и поверяването на финансовата и счетоводна отговорност в наши ръце е едно от нашите най-големите предимства, за което свидетелства нивото на удовлетвореност у нашите клиенти. Поради интензивното си партньорство с подобни фирми, ние развихме и разширихме нашите услуги, предлагайки счетоводно обслужване на английски език, включително изготвяне на отчети и справки по изискване на клиента.
16. ИМАТЕ ЛИ КАПАЦИТЕТА И ПОЗНАНИЯТА ДА МИ СЪДЕЙСТВАТЕ ПРИ ПРОТИЧАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ЗА МОЯТА ФИРМА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОДИТ?
Финансовият одит е в основата на счетоводната дейност като цяло, представлявайки първо ниво на външна проверка за точността на счетоводната информация. Имайки предвид това, ние, от „RPN Accounting”, сме се специализирали в плавното протичане на процеса на годишния финансов одит на фирмите на българския пазар. Това ясно показва, че ние разполагаме с необходимите познания и нужния капацитет, за да Ви бъдем от полза и в този аспект от Вашето отчитане. В същото време работим в тесни взаимотношения с наши партньори одитори, които да завършат цялостния отчет.
17. МОЖЕ ЛИ ДА НАЕМА СОБСТВЕН ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, КОЙТО ДА ОБРАБОТВА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ И ВПОСЛЕДСТВИЕ ДА ГИ ИЗПРАЩА НА ВАС ЗА ОСЧЕТВОДЯВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПО-СЛОЖНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МЕСЕЦА?
Тъй като политиката на партньорство на „RPN Accounting” се отличава с изключителната си гъвкавост, ние можем да работим с Вас и при условие, че Вие сте си наели собствен оперативен счетоводител. Това не би представлявало пречка пред постигането на добри резултати и извършването на качествено счетоводно обслужване.
18. НАЯСНО ЛИ СТЕ С ОСОБЕНОСТИТЕ ОТНОСНО НАЕМАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ, ИЗГОТВЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДОСИЕТА И СКЛЮЧВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ПО ВИД ДОГОВОРИ С ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ПОЛЗА НА МОЯТА ФИРМА?
В зависимост от Вашата фирмена политика и според Вашите фирмени нужди, ние, от „RPN Accounting”, можем да Ви предложим различни варианти за наемане на служители. Ние сме напълно наясно с особеностите на трудовия договор, гражданския договор, договора за управление и контрол и други. Може да разчитате на нас и за коректното и прецизно осчетоводяване на всички тези разновидности на отношенията „работник – работодател”.
19. НАЛАГА СЕ ДА РЕГИСТРИРАМ СВОЯТА ФИРМА ПО ЗДДС – МОЖЕТЕ ЛИ ДА МИ ПОМОГНЕТЕ ТОВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО СПОРЕД ВСИЧКИ ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ?
Регистрацията по ЗДДС определено представлява нова стъпка напред в развитието на един бизнес и е ясна индикация за нуждата от серизоно счетоводно обслужване. Специалистите от „RPN Accounting” могат да извършат самата регистрация без никакви затруднения, като дори могат да Ви дадат полезни насоки в понататъшното Ви счетоводно отчитане, включително Вашите нови права и задължения.
20. КАК МОГА ДА РАЗБЕРА КОЛКО ТОЧНО НА МЕСЕЦ ЩЕ МИ СТРУВА ДА ПОЛЗВАМ ВАШИТЕ УСЛУГИ?
Най-лесният начин да придобиете представа за ценовите параметри на евентуално бъдещо партньорство с „RPN Accounting” е да полъните бланката за ценово запитване в секция „Цени” на нашия интернет сайт. Вашата заявка ще бъде обработена в най-кратки срокове и нашите специалисти ще се свържат с Вас с цел предоставяне на по-конкретна информация.