Време за Реформи

Първите работни дни на новото правителство ясно показаха, че България изглежда твърдо решена да направи важни стъпки в реформирането на редица сектори, чието функциониране години наред влошава състоянието на държавните финанси и затруднява нормалното развитие на икономиката. Реформите в страната са повече от наложителни, ако се съди по практическото състояние на редица социални и обществени сфери, както и по ежегодните доклади от страна на Европейската комисия.

Реформите като ключ към развитие

Предвижданите промени и подобрения в ключови за икономиката и за обществото области се очаква да стабилизират базираната на пазарен принцип икономическа среда в България и да спомогнат за възстановяване на темповете на развитие на страната.

Съдебна реформа

Промените в съдебната система са най-често посочваният проблем в докладите на Европейската комисия за България. Това изглежда е и сякаш най-продължително реформираната система, при която все още не са постигнати необходимите желани резултати, а критиките звучат напълно резонно. Тромавите съдебни процедури затрудняват правораздаването, а оттам – влошават имиджа на страната, както и нейната цялостна икономическа конюнктура. Заявки за първи стъпки в посока на адекватни реформи вече се чуха – остава те да бъдат реализирани на практика.

Здравна реформа

Секторът на здравеопазването е област, чието недобро състояние неимоверно много влошава държавните финанси и цялостното икономическо развитие на страната. Провеждането на належащите болезнени реформи изглежда неминуемо, а настоящото правителство демонстрира решителност в това отношение. Надеждите за позитивно развитие и оптимизация са налице, засега обаче – само на теория. Очакват се практическите проявления на предприеманите и прилагани подобрения.

Пенсионна реформа

Реформите в пенсионната система са добре позната тема, дискутирана в почти всяка една съвременна европейска страна. България не прави изключение – демографският профил на нацията налага прокарването на редица реформи в пенсионно-осигурителната система, които да гарантират успешното функциониране на пенсионните фондове и стабилността на пенсионните плащания. Подобрения и промени с непопулярен характер и донякъде влошаващи моментния стандарт на живот на хората следва да бъдат гласувани и приети, като се очаква огромен обществен натиск във връзка с това. Тяхната роля обаче би била ключова за постигане на баланс между осигуряване и пенсионни плащания.

Реформите във всички горепосочени сфери в България са повече от наложителни, а времето за тяхното провеждане изглежда е настъпило. Тяхната успешна реализация би представлявала постигането на солидна основа за икономически просперитет и благоденствие.

декември 10th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други