Важни Данъчни Промени – 2015

2015 г. донася сериозни и важни за развитието на бизнес средата в България промени, които би следвало да се отразят положително върху цялостния процес на данъчно облагане, постиганите резултати и неговата достъпност и привлекателност. Участващите в данъчните взаимоотношения субекти се очаква да бъдат значително улеснени при изпълнението на своите законови задължения и упражняването на своите присъщи права.

Електронно подаване на годишна данъчна декларация

Електронният начин за подаване на годишна данъчна декларация се променя изцяло в посока на подобряване достъпността на тази процедура за бизнеса и най-вече за физическите лица. През 2015 г. такъв тип декларации ще бъдат приемани от приходната агенция по електронен път чрез използването на персонален идентификационен код (ПИК), който се издава от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Това нововъдение със сигурност ще увеличи до голяма степен броя на подаваните онлайн данъчни декларации, които досега можеха да бъдат изпращани само и единствено с електронен подпис, чието инсталиране и поддържане бе свързано с допълнителни технически познания и ежегодни абонаментни плащания. Използвайки ПИК кода си, всеки отделен данъчен субект би могъл да подаде бързо и лесно своята данъчна декларация в законовоустановените срокове с цел възползване от данъчната отстъпка за електронно изпращане на данни към приходната агенция.

Данъчно облагане на доходи по извънтрудови правооотношения

Една от важните счетоводни и данъчни промени засяга облагането на доходите по извънтрудови правоотношения. Досега данък върху тези доходи не бе удържан през последното тримесечие на годината (октомври – декември) от страна на работодателите, а данъчно задължените лица бяха длъжни сами да калкулират дължимия данък, да го включат като размер в данъчната си декларация и да го платят в началото на следващата година. От 2015 г. обаче данъчните субекти ще имат право на избор дали този данък да им бъде директно удържан от работодателя или да бъде лично калкулиран и внасян от тях с подаването на годишната данъчна декларация. Това би улеснило в много голяма степен физическите лица при коректното представяне на данъчните им задължения и със сигурност би увеличило събираемостта на този вид данък за последното тримесечие на годината.

Тези и други важни данъчно-счетоводни промени през 2015 г. се очаква да доведат до позитивни промени в данъчния живот на страната, без обаче да предизвикват ненужни катаклизми или сътресения в крехко възстановяващата се икономическа и политическа среда в България.

декември 30th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други