България – Финансово Състояние

Въпреки доста сериозно изглеждащите сътресения, най-вече от банков характер, България запазва сравнително добро финансово състояние към средата на 2014 г. Политическата криза, която настъпи в страната преди повече от година, обаче, засегна финансово-икономическия сектор в негативен аспект, като осезаемо я отдалечи от най-добрите й постижения.

Бюджетен дефицит

Може би за пръв път от доста време насам бюджетният дефицит на страната ще надхвърли 5 %, като засега грубите предположения са, че той е на ниво от порядъка на 6 %. Това, разбира се, има своето логично обяснение и напълно практическо изражение – увеличението на дефицита в много голяма степен се дължи на социално ориентираната политика на правителството, управлявало страната през последната една година. Подобен тип политика сякаш имаше своето обществено одобрение в определени моменти, предвид най-вече трудностите, предизвикани от сериозните бюджетни ограничения, наложени цялостно в Европейския съюз в последните години. За щастие, бюджетният дефицит на България едва ли ще излезе извън рамките на нормалните за ЕС изражения, като до края на годината се очаква неговото стабилизиране.

Външен дълг

Стойността на външния дълг на страната продължава да бъде основната нейна гордост във финансово отношение. България запазва завоюваните позиции и въпреки лекото увеличение на външния си дълг, той все още остава вторият най-нисък дълг в рамките на Европейския съюз след този на Естония. Това, съвсем естествено, представлява сериозна причина за създаването на положителни инвестиционни и икономически очаквания в страната. Не е за подценяване и фактът, че именно външният дълг е показателят, който дава най-ясна представа за истинската стабилност на една национална икономика, тъй като не зависи до толкова голяма степен от временни колебания в определени финансови индикатори (инфлация, дефицит и т.н.). Сериозна промяна в размера на външния дълг е възможна само при драстични реални изменения в икономиката на перманентна база.

Очевидно е, че някои от финансовите и икономическите показатели на България имат влошени стойности в момента. Те обаче представляват директно следствие най-вече от политическата несигурност и нестабилност. С оглед на факта, че наесен страната би следвало да има ново правителство, с доста по-широка обществена подкрепа и с по-дясноцентристко мислене, логично е да се смята, че държавните финанси бързо ще възвърнат доскорошните си стойности. Наред с това, обаче, се очаква и активна бизнес политика и провеждането на спешни реформи в редица сектори на икономиката. Безспорно, надеждата е налице – остава единствено времето да покаже до колко моментният плах оптимизъм ще бъде реализиран на практика.

юли 25th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други