България – Социални и Икономически Перспективи (2014 – 2017)

Наред с изразените от финансовото министерство на България очаквания, свързани с икономическия ръст на страната, бяха разкрити и конкретни детайли във връзка със социалните и икономически перспективи на развитие в периода 2014 – 2017 година. На практика този период обхваща изцяло предвидения от закона управленски мандат на съставеното предимно от социално ориентирани политически сили правителство.

Важността на официално обявените планове определя и сериозността и ангажимента, с които самите те биват характеризирани. Обявяването на подобни очаквания в публичното пространство от страна на изпълнителната власт не е случайно. Освен тясно политическото си значение, те имат и съществен социален и икономически характер, насочвайки вниманието на бизнеса и инвеститорите към ключови фактори в бъдещата икономическа конюнктура.

Инфлация

След някои дефлационни тенденции изразените планове са инфлацията да надхвърли 2%, след което да се задържи в рамките между 1% и 2%. Желанието на правителството е нейните стойности да придобият стабилни измерения, действайки стимулиращо на цялостното икономическо развитие.

Безработица

Безработицата надхвърли 13 % през февруари 2014 г., но се очаква (макар и бавно) тя да започне да намалява, достигайки до 10.9 % през 2017 г. Това следва да бъде директна последица от очаквания икономически ръст и цялостното съживяване на икономиката.

Максимален Осигурителен Праг

Правителството увери, че водената от него политика на увеличаване на доходите ще продължи. Тя ще доведе и до неминуемото вдигане на максималния осигурителен праг в страната. Понастоящем (2014) той е 2,400 лв., но плановете са през 2015 г. да достигне 2,600 лв, през 2016 г. – 2,800 лв, а през 2017 г. – 3,000 лв.

Минимална Работна Заплата

Може би една от най-дискутираните теми бе свързана с размера на минималната работна заплата (въпрос – доста актуален към този момент и в самия Европейски съюз). Финансовият министър увери, че тенденциите ще бъдат към стабилно увеличаване на размера на минималното месечно възнаграждение, като от сегашните 340 лв. то ще бъде увеличено на 380 лв. през 2015 г., 420 лв. – през 2016 г. и 450 лв. – през 2017 г.

Представените от правителството социални и икономически планове и перспективи пред България за следващите 4 години изглеждат доста позитивно и обнадеждаващо на фона на тенденциите от преди няколко години. Разбира се, умереният оптимизъм не вреди на никого, като дори плановете за развитието на българската икономика да не бъдат реализирани на 100 % в така представения вид, то безспорно точно такъв тип информация е необходима в публичното пространство в този момент, за да може да бъде задържан положителният тренд на развитие и да бъдат привлечени колкото се може по-голям брой външни инвеститори, чието влияние да спомогне за постигането на поставените цели.

април 15th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други