България – Ръст на Безкасовите Операции

По всичко личи, че България се движи с бързи темпове към европейската практика по отношение на паричните транзакции и цялостното уреждане на финансовите взаимоотношения между икономическите субекти. До скоро представлявала страна със сериозно разклатено доверие към собствената й национална парична единица, днес България може да се похвали с все по-осезаем ръст на безкасовите операции в национална валута, които обслужват все по-широк кръг от парични транзакции. Българинът изглежда започва да свиква с използването на кредитната/дебитната си карта за ежедневни плащания, а не само за съхранение на пари и тегленето им от банкомати.

Според статистическите данни за 2014 г. плащанията с кредитни/дебитни карти са се увеличили с близо 30 % за първите девет месеца на годината в сравнение със същия период на предходната година. Едновременно с това плащанията на ПОС бележат впечатляващ ръст от близо 65 %.

Наред с горепосочената тенденция трябва да се отбележи, че транзакциите, свързани с тегленето на пари в брой, намаляват с около 16 % на годишна база, а покупките в брой – с близо 20 %.

На практика, използването на кредитни/дебитни карти влиза все по-често в употреба, като все повече българи го предпочитат пред касовите плащания. Причините за този тренд могат да се търсят в най-разнобразни области:

• Тенденции и навици, внесени от чужбина (Редица европейски държави са постигнали сериозното лимитиране на касовите плащания като начин за ежедневни разплащания – техният пример бива прилаган в момента и в България).

• Съображения за сигурност (Много българи започват да осъзнават ползата от безопасността на това, да не се борави с пари в брой, а по-скоро – с виртуални пари, които гарантират далеч по-висока сигурност и безопасност).

• Целенасочено промотиране и стимулиране използването на кредитни/дебитни карти (С цел постигане по-широко разпространие на кредитните/дебитните карти и обогатяване на тяхната практическа функционалност за българина редица банкови институции, издаващи подобни карти, стартираха активни кампании за популяризиране на плащанията с този тип платежно средство. Въведени бяха немалко на брой бонусни предложения и схеми за лоялност, които да насърчават използването на един или друг вид карта за ежедневни разплащания).

С оглед на все по-мащабното разрастване на използването на безкасовите операции, съвсем логично е да се очаква тази тенденция да повлияе позитивно на бизнес процесите в страната. Подобен стимул никак не би бил излишен, тъй като би спомогнал до голяма степен за постигането на по-добра раздвиженост и ликвидност цялостно в икономиката, а оттам – и за все по-завишеното потребление, което се очаква да бъде ключът към съживяването на националната икономика.

октомври 30th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други