България – Положителни Тенденции при Доходите

В рамките на бавния, но сигурен процес на икономическо възстановяване в европейски и световен мащаб, българската икономика показва знаци на съживяване и стабилен растеж не само в чисто макроикономически аспект, но и в социално отношение. За пръв път от доста време насам населението сякаш може да почувства отслабване на натиска от постоянно високото ниво на безработица и застиналите и дори понижаващи се на моменти доходни равнища.

Според официалните данни на Националния Осигурителен Институт средномесечният осигурителен доход в България за месец април 2014 г. е 687.91 лв. За сравнение – през периода 01.05.2013 – 30.04.2014 г. той е бил 659.83 лв.

Ясно отчетлива е тенденцията на повишаване на осигурителния доход в края на разглеждания период, от което може да се съди, че доходите на домакинствата растат прогресивно. Този сценарий описва точно очакванията на повечето икономически и финансови анализатори, които смятат, че реален ефект в заетостта и доходите на населението може да бъде наблюдаван едва след няколко последователни тримесечия на отчетен общ икономичекси ръст.

Не трябва да бъдат пренебрегвани и други два важни фактора, влияещи върху горепосочените цифри и имащи сериозно въздействие върху цялостното икономическо представяне на страната, а именно:

- Традиционното нарастване на пролетно-лятната заетост, най-вече свързана със земеделието и туризма. Това е фактор, който безспорно би могъл да повлияе на статистиката, свързана със заетостта и доходите на населението през конкретни периоди от годината.

- Традиционното нарастване на осигурителния праг и минималното месечно възнаграждение. Фактор от подобно естество няма как да не оказва въздействие върху средномесечния осигурителен доход в посока не неговото увеличение.

Въпреки някои опасения за недотам доказаната коректност и най-вече възможните разнообразни интерпретации на данните на НОИ за средномесечния осигурителен доход за месец април 2014 г., повечето специалисти са единодушни, че раздвижване на пазара на труда наистина има. А този факт е неразривно свързан с увеличение и на доходите на населението.

Разбира се, твърде рано е да бъдат правени генерални заключения от подобни оскъдни данни, но фактите сочат, че положителните тенденции в България вече са налице. А в много случаи именно оптимизъм от подобно естество е изключително важен за понататъшното позитивно поведение на икономическите субекти, част от конкретна икономическа среда.

юни 10th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други