България – Политически Консенсус

След период на сериозни политически сътресения, продължил почти две години, България изглежда най-после намери правилния път към политическа консолидация чрез новосформираното дясноцентристко правителство с подкрепа, както от крайно патриотична, така и от изцяло лява парламентарна група. Оформилата се дясна коалиция получи сравнително широка подкрепа в новия парламент, а опозиционните партии (с малки изключения) демонстрират доста зряло и конструктивно поведение на този етап. Всичко това предполага наличието на воля и възможности за обединение в осъществяването на така необходимите, но твърде забавени във времето реформи в редица сектори на икономиката.

Вниманието на новото българско правителство ще се концентрира в множество области, по-важните от икономическа и инвестиционна гледна точка от които са посочени по-долу:

- Размразяване и ускорено усвояване на средствата, които се полагат на страната по редица европейските програми. Практически действия във връзка с това вече бяха предприети, а резултатите от тях със сигурност няма да закъснеят. Предстои реалното усвояване и на значителни парични ресурси по огромни за България инфраструктурни проекти, получили вече одобрение от ЕС.

- Пенсионна и здравна реформа – европейският опит следва да бъде приложен в тези области, за да бъдат реализирани практически резултати, без да бъде прекомерно натоварван държавният бюджет във финансов аспект.

- Електронно правителство – въвеждането на този тип виртуално административно управление е сред приоритетите, застъпени в настоящия програмен период на ЕС. То е и важна част от програмата на новото българско правителство, което представлява допълнителна предпоставка за реалната му реализация.

- Стимулиране на частния бизнес – дясната ориентация на правителството е гарант за нов вид управление – изцяло в полза на частната бизнес инициатива. Очаква се въвеждането на редица мерки, които да стимулират икономиката чрез преки чуждестранни инвестиции, данъчни облекчения и т.н.

Безспорен факт е, че новината за ново, дългосрочно избрано правителство бе посрещната с огромно облекчение, както в страната, така и в чужбина. Доста по-радващото обаче е, че сякаш се постигна политически консенсус в името на националните интереси, а поведението на българските политици изглежда все по-близо до това на значително по-опитните им европейски колеги. Няма спор, че политическото единство, диалогът, разбирателството и компромисите са единственият възможен път на развитие пред всяка една демократична държава (в това число и България), за да бъдат постигнати успешни икономически и социални резултати.

ноември 05th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други