България – Основна Аутсорсинг Дестинация

Наскоро Министерството на икономиката и енергетиката официално съобщи, че според последните статистически данни България се нарежда на второ място в целия Европейски съюз по привлекателност като аутсорсинг дестинация. Единствената държава, която в момента изпреварва България в това отношение, е Естония. Балтийската държава към този момент демонстрира доста сериозно икономическо развитие като инвестиционна дестинация, въпреки кризата, което не е чак толкова изненадващо, имайки предвид стабилността при цялостното развитие на страната в годините на преход.

България обаче е приятната изненада в „аутсорсинг” тенденциите, тъй като подобна класация обикновено е запазено място за по-утвърдени в икономическо отношение страни.

Но кои са факторите за Българското аутсорсинг „чудо”?

• Близост до западноевропейските пазари – именно това е често изтъквана причина за прогреса на страната в тази област, тъй като редица западноевропейски компании са по-склонни да откриват подразделения и да изнасят дейността на различни свои отдели към физически близки дестинации, които да са в рамките на ЕС.

• Сравнително Висока Квалификация (Владеене на чужди езици) – нивото на образованост по отношение владеенето на чужди езици в България е доста високо. Над 70 % от гимназистите в страната изучават по два чужди езика – а това е изключително важно за гладкото функциониране на аутсорснатите отдели и комуникацията им с мениджмънта.

• Благоприятна Данъчна Среда – данъците в България са едни от най-ниските в рамките на ЕС, а плоският характер на корпоративния данък дава сериозни основания за привличане на инвестиции от чужбина.

• Ниски Оперативни Разходи – разходите за труд, както и много други типично оперативни разходи са с доста ниски стойности. Това спомага за подобряване на икономическата ефективност на компанията /отделите/.

Особености

Концентрацията на офиси на чуждестранни компании е предимно в столицата София. Това променя в значителна степен икономиката на цялата страна, тъй като се наблюдават естествени миграционни процеси на трудовия пазар и респективно – сериозен инфраструктурен прогрес предимно в София и региона.

Перспективи

Според повечето анализатори експанзията на аутсорсинга в България ще продължи и дори ще обхване и други региони вследствие от подобряване на инфраструктурата в цялата страна, а и от прекомерната концентрираност на фирми в региона около столицата. Това неминуемо ще стимулира националната икономика и ще даде своето положително отражение за отчитането на още по-сериозен икономически растеж.

януари 25th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други