България – Нови 3,000 Работни Места

На фона на плахите, но все пак позитивни тенденции за раздвижване на пазара на труда в България, изглежда усилията на националното правителство и на европейските институции в посока на разкриване на все повече работни места и намаляване на базработицата дават резултати.

Освен безспорно важната борба с младежката безработица и увеличаването на временната заетост по различни европейски и национални програми, правителството наскоро узакони отпускането на над 10 млн. лева за стимулиране наемането на персонал от водещи български фирми. Тази безвъзмездна финансова помощ от страна на националния бюджет се изразява в частично възстановяване на направените от работодателя задължителни вноски за социално и здравно осигуряване, но само при условие, че служителят достигне до поне 12 месеца непрекъснат трудов стаж на съответната позиция.

Тази схема на вид национално финансиране на бизнеса се реализира в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите и издаваните по него сертификати. По този проект се очаква разкриването на над 3,000 работни места и инвестиции от страна на частния бизнес на стойност повече от 66 млн. лева за следващите пет години.

Този пример е само една от мерките, които биват предприемани в процеса на възстановяване на трудовия пазар в България. По всичко личи, че общественото недоволство и влошените условия на труд в страната накараха политическата класа и бизнеса да обърнат доста по-сериозно внимание на този вид проблеми и да положат значителни усилия в посока на тяхното успешно разрешаване.

Наред с проекти за повишаване на квалификацията на работещи и безработни, наемане на стаж на току-що завършили или все още учещи студенти и т.н., очакванията за намаляване на безработицата са налице. Несъмнено позитивни резултати в това направление вече биват постигани, но се изискват доста по-целенасочени усилия и по-постоянна политика за реализацията на стабилни във времето тенденции. Целта е ясна – спад на безработицата под прага на 10-те процента едновременно със съживяването на трудовия пазар и бизнес средата.

Разбира се, целият този процес към момента сякаш има по-скоро пожелателен характер, но няма съмнение, че съществуват основания за оптимизъм в това отношение. Именно подобен подход би следвало да спомогне за постигането на успех по гореописаните политики в рамките на следващите няколко години.

юни 25th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други