България – Нови Хоризонти

По всичко личи, че България най-после излиза от парламентарната криза, в която беше изпаднала в последните седмици. Политически нестабилната среда постепенно предизвика вътрешна парламентарна криза, която е на път да бъде разрешена с поставяне началото на работата на служебно правителство, чиито основни приоритети, освен провеждането на парламентарни избори, са още – съживяване на икономиката и възстановяване на добрите фискални показатели.

Икономическа ориентация

Новото служебно правителство дава заявка не само за поставянето на края на парламентарната криза, но и за активна икономическа ориентация, имайки предвид броя на неговите членове, притежаващи икономически насочено образование и славещи се със сериозен опит в тази област.

Възобновяване на плащанията по всички европейски програми

Важна политика, която би следвало да бъде започната от служебното правителство и продължена от редовно избрания кабинет през октомври, е тази за полагане на сериозни усилия във връзка с възстановяване на спрените плащания по конкретни европейски програми. Тези парични траншове са от особено значение за националната икономика, поради своеобразната им роля на преки чуждестранни инвестиции в специфичното им проявление на вид субсидии, получавани от държавния бюджет. Краят на парламентарната криза би следвало да спомогне за нормализирането на този процес и постигането на успех в това нелеко начинание.

Актуализация/Ревизия на бюджетното състояние на страната

Друга задача, чието решение следва да се търси с края на парламентарната криза, е независимата оценка на бюджетното състояние на страната и предприемането на съответно необходимите стъпки в зависимост от получените резултати. Това би гарантирало по-дългосрочна финансова стабилност на държавата, което бе основен двигател за генерирането на привлечен чуждестранен инвестиционен капитал.

Присъединяване към банковия съюз в рамките на ЕС

Създалата се наскоро ситуация с една от българските търговски банки ясно показа, че страната има нужда от силна международна подкрепа в банково отношение (в допълнение към сигурността, предоставяна от Международния Валутен Борд). Национален приоритет пред бъдещите правителства ще бъде включването на България в рамките на банковия съюз на страните от ЕС, а на по-късен етап, разбира се, и приемането на еврото като национална парична единица.

Без съмнение България вече върви в правилната посока към стабилизация в политическо, финансово, банково и фискално отношение, като този процес би следвало да възвърне имиджа на страната по отношение на добрите й позиции в рамките на ЕС във връзка с чуждестранните инвестиции на глава от населението и реалния икономически ръст.

август 05th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други