България – Мащабни Инфраструктурни Проекти

Един от начините за поддържане нивото на икономиката в условията на криза, прилаган от българското правителство (както и от редица европейски държави), е инвестицията в мащабни инфраструктурни проекти. Това, разбира се, е възможно не без помощта на средствата, които се отпускат по вече утвърдено и финансирано от Европейския съюз изграждане на конкретни инфраструктурни обекти.

Привличането на инвестиции в огромни пътно-транспортни проекти, съфинансирани от ЕС, бе залегнало и в основата на управленската програма на предходното българско правителство като най-сериозна антикризисна мярка. За съжаление, обаче, тя се оказа крайно недостатъчна, за да бъде постигнат желаният ефект, а именно – чрез подобни стимули да бъде отчетен икономически растеж, който да компенсира изоставането в други икономически сфери.

Въпреки че теорията за мащабни държавни разходи като формула за справяне с икономическата и финансова криза не е никак лишена от логика, особено поглеждайки назад във времето към начина, по който е преодоляна т.нар. „Голяма депресия” в края на 30-те години на 20-ти век, трябва да бъде взето под внимание и това, че подобна политика следва да бъде съчетана с внимателно позициониране в социалната сфера и подробен анализ на влиянието и взаимодействието й с други икономически области.

Не можем, обаче, да не признаем, че изграждането на магистрали, транспортни съоръжения, пречиствателни станции и други безспорно създава, както редица краткосрочни позитивни икономически стимули (работни места), така и множество дългосрочни такива (подобрена инвестиционна среда). Ето защо подобна инветсиционна политика трябва да бъде внимателно анализирана и проведена в унисон с други антикризисни мерки, за да бъде постигнат желаният ефект за икономиката.

В това отношение България върви уверено напред с успешната реализация на изключително важни локални и международни инфраструктурни проекти – мостът „Нова Европа”, свързващ Видин и Калафат, автомагистрала „Тракия”, свързваща столицата София и Черноморския пристанищен град Бургас, автомагистрала „Марица”, свързваща Турция с автомагистрала „Тракия” и т.н. Тези проекти (някои от които се намират все още в процес на интензивно изграждане) се реализират с помощта на Европейския съюз и се очаква да преобразят позитивно икономическия живот на страната в дългосрочен аспект, а краткосрочно – те осигуряват изключително ценни работни места за местното население.

Това е несъмнено един от най-важните начини правителството на България да допринесе за успешното справяне с икономическата криза, и в крайна сметка – да поддържа нивото на икономиката на страната на необходимата висота.

септември 05th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други