България – Конкуренция на Трудовия Пазар

Подобряването на бизнес климата в България след присъединяването на страната към ЕС доведе до създаването на редица работни места в много сектори на икономиката. В определен момент се достигна дори до очевиден недостиг на кадри на трудовия пазар, който се оказа недостатъчно добре подготвен, за да посрещне нуждите на реалния бизнес. Впоследствие започна да се усеща отражението на световната финансова и икономическа криза, която предизвика значително увеличаване на нивата на безработица в страната.

Конкуренцията на трудовия пазар, обаче, сякаш се запази в известна степен, въпреки негативните последствия от кризата. Това изцяло важи за някои сектори на икономиката, в които бизнесът продължава да се оплаква от липса на добре обучени и ерудирани кадри. Такива са необходими в редица случаи, за да бъде поет и реализиран на практика небходимият обем от работа, възникващ в процеса на разрастване на конкретни компании.

Особен интерес предизвиква състоянието и възникващите взаимоотношения в рамките на трудовия пазар, свързан с наемането на кадри в “IT” индустрията, където в момента се наблюдава доста сериозна активност. Поради липсата на достатъчно на брой опитни специалисти в “IT” технологиите, международните компании, опериращи с определени звена на българския пазар, създават сериозна конкуренция помежду си, за да привлекат най-добрите кадри. Стига се до случаи, в които компании влизат в контакт с активни служители в същата област от други фирми, предлагайки им доста атрактивно заплащане и по-добри условия, а понякога – дори плащане от името на новата компания на необходимото обезщетение за преждевременно прекратяване на трудовия договор на служителя с предишния му работодател. Всичко това води до драстично (на моменти – дори нереално) увеличаване на заплащането в тази сфера, а оттам – и до сериозно подобряване на условията на труд в този сектор.

Разбира се, както е добре известно, конкуренцията винаги води до развитие. И въпреки понякога не дотам коректното поведение на някои компании в бранша, този процес в България изглежда доста полезен на фона на все още високото ниво на общата безработица. Сериозното съревнование между фирмите в България за качествени кадри, обаче, далеч не се ограничава само в “IT” областта, а представлява явление, наблюдавано и в други бизнес сфери. Това дава основания да се смята, че образованието, квалификацията и опитът са ключът към успешна реализация на трудовия пазар в България, който, както по всичко изглежда, се намира в добра кондиция, въпреки някои повърхностни сътресения.

септември 05th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други