България – Инвестиции в Социалната Сфера

Наред с всички останали сектори, в които се извършват непрестанни инвестиции, както по направление европейски фондове и програми, така също и свързани с държавния бюджет, изключително важно значение имат и инвестициите, които българското правителство прави в социалната сфера. Те играят съществена роля, поради ключовия си характер по отношение запазване и подобряване на съществуващия стандарт на живот, както и превенция на имиграционните вълни, в голяма степен сочени като основна причина за лишаването на България от качествена работна сила.

Безспорен факт е, че от началото на кризата социалният фактор сякаш остана последен в списъка на нуждаещите се от финансиране. Нещо повече – въведените от всички европейски държави (включително и от България) мерки за строги икономии доведоха до влошаване социалната политика на страните и изземване на разполагаем ресурс в тази насока.

В целия този контекст България следваше политиката на т. нар. „затягане на коланите” в годините на управление на дясноцентристкото правителство, загубило властта преди няколко месеца. Днешното доста по-социално ориентирано българско правителство сякаш няма друга алтернатива освен провеждането на силно изразена социална политика, имайки предвид огромния обществен натиск, на което е поставено.

С оглед на тези факти определено можем да очакваме сериозно раздвижване на инвестициите в социалната сфера, както от страна на централния бюджет, така и по отношение на по-сериозно усвояване на средства от Европейския Социален Фонд. Въпреки пренебрегването на някои ясни насоки, давани от Европейски институции относно постепенно повишаване възрастта за пенсиониране (замразена в България към текущия момент), няма как да не отбележим, че социалната обстановка в страната изисква нестандартен подход и намаляване на строгостта на бюджетните икономии.

От бизнес гледна точка тази ситуация има два ключови аспекта, които могат да служат за сигурна гаранция за раздвижване на икономическата среда, вследствие от инвестиции в социалната сфера:

- Повишаване на потреблението

- Подобряване на индивидуалните очаквания (оптимизъм)

Тези аспекти са важни, тъй като след поредица от години на откровен песимизъм и влошени очаквания, има сериозни основания да се смята, че населението (чиято норма на спестяване достигна рекордни стойности) най-после ще се почувства по-уверено в доходите си и ще възобнови нивата на своето потребление, а оттам – ще раздвижи малкия и среден местен бизнес. Ето защо повишените инвестиции в социалната сфера в България би следвало да имат изключително позитивен ефект върху цялостната бизнес среда и бъдещия икономически ръст на страната.

септември 25th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други