България – Инвестиции в Регионалното Развитие

Една от най-добре планираните, най-дълбоко обмислени и, в голяма степен, най-успешни общи политики, провеждани от Европейския съюз е тази, свързана със стимулиране на регионалното развитие чрез специално определени за целта средства – с цел подпомагане на изостанали райони в рамките на територията на съюза. По този начин се постига едновременно преразпределение на разполагаемите материални ресурси към по-нуждаещите се и ускорение на процеса на уеднаквяване (доколкото това е възможно) на стандарта на живот в съществуващите регионални европейски общности.

България, като сравнително нова страна-членка на Европейския съюз, се възползва по възможно най-добрия начин от средствата, отпускани по програмите за развитието на регионите. Чрез добре разчетени действия по отношение на предварително професионално подготвени проекти редица български общини успяват да спечелят финансиране за нуждите на своето локално развитие, като по този начин на практика почти безвъзмездно се постига облагородяване на съответното населено място.

Кои са най-големите ползи от инвестициите в регионалното развитие?

1) Създаване на работни места

Безспорно един от най-важните аспекти на подобен вид инвестиции е създаването на работни места, макар и с временен характер. А фактът, че те всъщност биват генерирани в области и региони, където нивото на безработица и изостаналост е сравнително високо, прави тяхното значение още по-съществено.

2) Облагородяване на регионите

Чрез привлечени инвестиции в дадени региони дефакто се реализират подобрения от инвестиционен характер с дългосрочен ефект. Това е важна предпоставка за цялостното развитие на региона и постигане на положителни резултати по отношение на своеобразното „наваксване” в сравнение с по-развитите области в рамките на Европейския съюз.

В България тези ползи вече се усещат изцяло в почти всички малки региони и населени места, където общините са реализирали инвестиционни проекти по европейски програми за финансиране. Инфраструктурно и културно се отчита сериозен осезаем напредък в редица изостанали области, а това неминуемо е предпоставка и за успешното справяне с предизвикателствата на демографската криза, която е опасност за цяла Европа. С нови надежди и високи очаквания бе посрещнато и новото споразумение по европейската бюджетна рамка за следващия програмен период, тъй като в частта за регионално развитие България има огромен ресурс, от който може да се възползва и който представлява своеобразна инвестиционна гаранция за сигурност и перспективи в цялостното развитие на страната.

септември 20th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други