България – Инвестиции в Земеделието

В условията на продължаваща световна икономическа и финансова криза инвестициите, като основен двигател на растежа в България, са от изключителна важност, без значение в кой сектор на икономиката се извършват те и кой точно е техният източник. В този ред на мисли, не може да бъде пренебрегван огромният ефект от инвестиции на средства по европейски фондове в отделни области на икономиката на страната, в това число и в земеделието.

Политиката на Европейския съюз за стимулиране на земеделските производители във връзка с подготвени от тях успешни инвестиционни проекти от десетилетия поддържа този сектор конкурентноспособен, макар и с цената на много критики от страна на редица икономически специалисти. Размерът, разпределян за подобни цели в рамките на общите европейски бюджетни рамки, е наистина внушителен. Той обаче дава уникални възможности не само на по-развитите икономически страни в ЕС, но и на много по-бедните такива, да постигнат укрепване на сектора „Земеделие” в своите държави, съумявайки по този начин да запазят съществуващите си предимства и евентуално удържайки на жестоката конкуренция на азиатските икономики.

В контекста на така създадените икономически възможности, България, макар и като един от най-бедните членове на съюза, към този момент постига повече от успешно реализиране на европейските средства, постъпващи в държавната хазна по оперативната програма „Земеделие”.

Какви за тенденциите?

• Модернизация на земеделската техника

С оглед притока на свежи пари и атрактивността на отпусканите земеделски субсидии, съвсем естествено започна бавен, но доста мащабен процес на модернизация на използваната земеделска техника. Това от своя страна спомогна и за постигане на много по-голяма от очакваната ефективност на земеделските инвестиции.

• Окрупняване на земеделските имоти и развитие на бизнеса

В последните години се наблюдава сериозно окрупняване, както на земеделските имоти, така и на земеделските бизнес проекти. Все повече бизнесмени (земеделски производители) откупуват парцели земя от физически лица, окрупнявайки своите земеделски масиви.

• Увеличаване на цената на земеделската земя

Гореспоменатият тренд допринесе в голяма степен за безпрецедентното поскъпване на земята в България, което от своя страна стимулира икономиката чрез две положителни тенденции – от една страна собствениците на земеделски земи получиха значителен паричен ресурс, а от друга – това доведе до изключително висока степен на обработваемост на съществуващите (и до скоро изоставени) плодородни земеделски площи.

Всички тези аспекти неминуемо изиграха и продължават да играят ключова роля в процеса на компенсиране изостаналостта на българската икономика в сравнение със средните показатели за Европейския съюз. Освен това, те създадоха и безпрецедентно висок ръст на заетостта в изостанали селски райони, чийто поминък и условия за живот бяха изключително влошени в годините след началото на прехода, давайки нови надежди за светлото бъдеще на местната икономика.

септември 15th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други