България – Все По-Близо До Еврозоната

На фона на създалата се в последните седмици обстановка в България във връзка с реални или преувеличени проблеми в една от доскоро опериращите на пазара търговски банки все повече се заговори за бъдещето на Валутния борд и най-вече – за по-скорошното присъединяване на страната към Еврозоната.

Не е тайна за никого, че България отдавна е изпълнила необходимите изисквания (Маастрихтските критерии) за включването си към зоната на общата европейска валута. Това, което обаче спираше досега този процес, бе нежеланието на управляващите в България правителства да пристъпят към тази мярка, ясно осъзнавайки първоначалните негативи от това и непопулярните последствия непосредствено след присъединяването към еврозоната.

Всеки икономист добре знае, че началото на използването на еврото като универсална парична единица в страната ще доведе до нарастване на инфлацията (увеличаване на цените). Опитът на другите държави във връзка с това е красноречив – първият ефект от въвеждането на общата валута е закръглянето на цените в посока тяхното увеличение. Наред с това ще се наложи цялостна промяна в паричното обръщение, банковите калкулации, преизчисляването на дългове, заеми, депозити и т.н. Тази задача изисква целенасочени усилия и огромен труд в продължение на няколко години, но като основен неин негатив се явява крайно непопулярният характер на подобни действия по отношение на ценовите промени.

От друга страна, обаче, използването на еврото в България би било безпрецедентно позитивен сигнал към всички международни инвеститори за развитието и стабилността на страната. Безспорно, това би накарало редица икономически експерти и бизнес лидери да възприемат страната като предвидима и стабилна инвестиционна дестинация (по подобие на ефекта от въвеждането на Валутния борд преди повече от 15 години).

Тласък към еврозоната може да даде именно тази т.нар. „банкова миникриза“, тъй като в момента се усеща сериозна обществена нагласа към постигане на цялостна финансова стабилност в държавата, гарантирана от международни фактори, по-силни от самия Валутен борд. Един от тези фактори би било включването на страната в еврозоната.

Времето ще покаже дали моментните финансови сътресения от банков характер ще доведат до позитивен резултат, но извън съмнение е фактът, че от всяка една ситуация може и трябва да бъде извличана определена поука, а понякога – и курс на конкретна държавна или бизнес политика, за да бъде постигнато трайно икономическо развитие.

юли 20th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други