България – Банков Сектор

Банковият сектор във всяка една държава представлява пряко отражение на състоянието на нейната икономика, определяйки, както темпа, така и интензивността на съществуващата бизнес среда. Неслучайно банките са сочени като институции, от чиято политика зависят бизнес конюнктурата, инвестиционната насоченост и цялостното икономическо представяне на съответната икономика.

Банковият сектор в България се характеризира с изключително висока степен на разнообразие, гъвкавост и конкуренция. Именно това според редица специалисти е в основата на макроикономическата стабилност на страната.

Собственост

Повечето търговски банки в България представляват части от големи международни банкови групи от различни европейски страни (Гърция, Италия, Австрия, Унгария). Тяхната политика е в синхрон с тази на компанията-майка, като, разбира се, се прилагат конкретни мерки с оглед съображения, свързани с местната действителност. Съществуват и търговски банки, българска собственост, набиращи все по-голяма популярност.

Състояние и поведение по време на кризата

Вследствие от внезапното свиване на потреблението, като резултат от световната финансова и икономическа криза, банките в България започнаха да провеждат твърде строга политика по отношение отпускането на кредити, с цел увеличаване защитата си от т.нар. „лоши кредити”. Това доведе до рекордно високи нива на лихвите по депозитите през 2009 г. (7-8 %), чиято цел бе натрупване на свеж паричен ресурс от страна на банките. Ефектът за икономиката обаче се оказа доста негативен, тъй като високите лихви по депозитите по принцип обезкуражават инвеститорите, които предпочитат сигурността на банковия депозит пред риска на бизнес инвестицията. От друга страна, по-сериозните трудности пред отпускането на банкови кредити допълнително влоши бизнес конюнктурата и сви обема на инвестициите.

Състояние и поведение по време на възстановяването от кризата

Поведението на банките по време на кризата на практика доведе до съвсем очакваното им пренасищане с паричен ресурс и натрупване на пасиви под формата на депозити. Това автоматично накара самите банки рязко да сменят курса на своята политика, понижавайки лихвените проценти по депозитите си до безпрецедентно ниски нива (1–2 %). Освен това, отпускането на кредити започна да се връща към нормалните си изражения като процедура, а предпоставките са това да стане и като цифрово изражение.

Всички тези аспекти на текущото банково поведение се посочват като сериозна и важна предпоставка за очаквания икономически ръст в страната, както и за бъдещото развитие на инвестиционния пазар. Нормализирането на банковото поведение следва да допринесе за гладкото протичане на цялостния възстановителен процес, което да стимулира процеса на стабилно нарастване обема на привлечените в страната инвестиции.

февруари 25th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други