България/Турция – Икономическо Развитие

Сравнението в паралелното икономическо състояние на близо географски разположени държави винаги е представлявало сериозен интерес. В днешния свят на развити пазарни икономики различията в развитието на съседни страни дават основания за одобрение или неодобрение на конкретни подходи, политики или курсове на действие, възприети от една или друга страна.

В този контекст интересно би било да се направи анализ на моментното състояние на националните икономики на България и Турция – две държави с общ европейски ориентиран поглед в бъдещето, с обща граница, но и със сериозно различаващи се икономически опит, политическа и социална система.

Турция

Дълги години Турция представляваше пример за бурно икономическо развитие – държава, в която индустриализацията, промишлеността и производствеността на труда постигаха все по-впечатляващи резултати. Въпреки специфичните си културни особености, страната изключително бързо възприе идеята за свободния пазар и капитализма като цяло. Брутният вътрешен продукт непрекъснато нарастваше, а инфраструктурата бе изцяло модернизирана.

Моментното състояние на държавата обаче е далеч от гореописаната картина – след началото на световната финансова и икономическа криза Турция започна да изпитва сериозни икономически затруднения. Те бяха подсилени и от редица местни етнически конфликти, възникнали в някои съседни държави, които повлияха негативно върху живота в страната. Само през месеците юни и юли 2014 г. Турция изгуби около 89,000 работни места в промишлеността, а младежката безработица достигна рекордното ниво от 19.5 %. Социалната система изпитва сериозни затруднения, тъй като близо 1/3 от работещото население не внася никакви осигуровки, а мащабните улични антиправителствени протести са вече ежедневие.

България

България от своя страна трябваше да премине през тежък, продължителен и болезнен преход от централно управлявана към пазарно ориентирана икономика. Бяха проведени редица реформи, цялостната държавна система бе преструктурирана, а страната постигна най-големия успех в най-новата си история през 2007 г., когато бе приета за пълноправен член на Европейския съюз.

Моментното състояние на държавата не е най-доброто в сравнение с последните няколко години, но в същото време не излиза извън рамките на средното текущо състояние на страните членки на ЕС. Появиха се и основания за още по-сериозен оптимизъм, след като безработицата започна да намалява, а икономическото развитие да отчита все по-голям (макар и плах) ръст с почти всеки изминал отчетен период.

Макар да са географски и исторически свързани, България и Турция вървят по различни пътища на икономическо развитие, споделяйки обаче общи евроатлантически ценности. Именно това би следвало да доведе до още по-интензивните взаимоотношения между страните и до още по-осезаемата им взаимна икономическа и политическа подкрепа за постигането на техните общи икономически и социални цели.

октомври 25th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други