България/Гърция – Осигурителна Тежест

Изключителна важност за инвестиционните нагласи към всяка една страна, както и за цялостната бизнес среда, има осигурителната тежест като цяло, утвърдена със съответните национални нормативни документи. Твърде високите й нива често се отразяват негативно върху бизнеса от гледна точка на по-високите разходи за труд, които неимоверно оскъпяват и крайната продукция, като по този начин влияят и на потреблението. От друга гледна точка обаче това е единственият начин в съвременната пазарна икономика да се гарантира стабилността на социалната и здравната система, които са гръбнака на цялото общество и осигуряват неговото нормално функциониране.

Данъчната и осигурителната тежест са ключови фактори при вземането на решение за извършване на определена инвестиция в определена държава. На фона на продължаващата световна финансова и икономическа криза се наблюдава влошаване на условията за инвестиции в някои страни (най-вече тези, които трябва да се справят и с тежестите на дълговата криза) и подобряване условията в други (като резултат от стремеж за възстановяване на баланса).

В подобно огледално положение сякаш се намират България и Гърция. Докато Гърция по всякакъв начин се опитва да намали разходите си и да увеличи приходите си, България запази в голяма степен отвореността си към инвеститори. Тенденцията и в двете страни е към постепенно повишаване на осигурителната тежест, но докато в Гърция това става почти по принуда с оглед ангажиментите, които са поети от националното правителство пред тройката кредитори, то в България този процес представлява едно постепенно наваксване на изоставането в сравнение с другите развити икономики и отразява развитието на самата икономика.

Всичко това няма как да не се вземе под внимание при изготвянето на обстоен анализ за възвръщаемостта на всяка една инвестиция, тъй като подобни индикатори, а и тенденциите, свързани с тяхното бъдещо развитие, оказват директно въздействие върху реалните разходи при всеки бизнес проект.

Данните от 2012 г., обхващащи основните осигурителните задължения в Гърция и България като процентно изражение, а и като цялостна осигурителна тежест, са повече от красноречиви.

А не на последно място трябва да се отбележи, че както през текущата година, така и през 2014 г. прогнозите са за още по-осезаемо увеличаване на осигурителната тежест в Гърция в сравнение с тази в България.

Сравнение на осигурителната тежест в Гърция и България (2012 г.)

Страна Гърция България
Осигуровки за пенсия 20 % 17.8 %
Осигуровки за здраве 6.45 % 8 %
Осигуровки за безработица 5 % 1 %
Осигуровка за майчинство и общо заболяване 1.2 % 3.5 %
Осигуровка за труд. злополука и проф. болест Няма 0.4 % – 1.1 %
Осигуровки за семейно подпомагане 2 % Няма
Общ размер на осигурителната тежест 34.65 % 30.7 % – 31.4 %
Макс. мес. осигурителен доход 5,543.55 € 1,022.58 €
ноември 05th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други