Бизнес и Счетоводство в Пловдив

Като втори по големина град в България, Пловдив може да се похвали с доста добро ниво на бизнес развитие и сериозен инвестиционен интерес, както от местни, така и от чуждестранни предприемачи. Разположен в сърцето на богат и плодороден равнинен регион, градът е исторически център на интензивна бизнес активност, разполагайки с неоспорими традиции в икономическо отношение.

През последните двадесет и пет години Пловдив се превърна в притегателен център за редица бизнес компании. Разбира се, мащабите на инвестиционните проекти, реализирани на територията на града и прилежащите райони, отстъпват сериозно на тези в столицата София, но все пак имат впечатляващо изражение на фона на цялостното ниво на развитие на страната.

Постепенно в града навлязоха доста на брой големи вериги в търговския и производствения бранш. Напоследък пък се наблюдават все повече компании, работещи в сферата на услугите, като особен растеж се отбелязва при различни видове аутсорснати (изнесени) дейности от страна на чуждестранни компании.

Наред с бизнеса, напълно логично, в Пловдив се развива и предлагането на счетоводни и финансови услуги. Тази обслужваща за действащите икономически субекти дейност придобива все по-голямо значение на фона на сложността на реализиращите се бизнес взаимоотношения. Ето защо и конкуренцията в този аспект е сериозна – наблюдава се тенденция към постепенната промяна на търсенето на този вид услуга от изцяло ценово ориентиране към предпочитание на съчетанието „цена-качество“. С оглед на конкретните нужди на самата фирма, нейния имидж, традиции и потребности, търсените счетоводни и финансови услуги могат да се характеризират със сериозна диверсификация. Огромен принос за това има навлизането на чуждестранни компании, търсещи сигурност, професионализъм и компетентност. За много от тях цената на самата услуга минава на заден план, като не представлява ключов фактор при вземането на бизнес решение за избор на счетоводител.

Имайки предвид гореописаните обстоятелства и фактът, че редица компании имат офиси в столицата и във втория по големина град в страната, Пловдив (като всеки развит бизнес център) предоставя възможности за едновременното и взаимнообусловеното развитие на бизнеса и счетоводството. По този начин стандартът на предоставяните счетоводни услуги успява да се задържи на доста добро равнище и до известна степен да конкурира този в София, което е добра предпоставка за устойчивото икономическо развитие в региона.

септември 15th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други