Аутсорсинг в Пловдив – Преимущества и Перспективи

Аутсорсинг инвестициите на чуждестранни компании на територията на България имат редица безспорни предимства от икономическа и предприемаческа гледна точка, върху които подробно се спряхме в предишните ни разработки. Доста сериозен обаче е и въпросът за това, къде точно като локация да бъдат насочени аутсорсинг инвестициите – кой град би предоставил най-атрактивни възможности като съчетание от цена и качество.

Къде в България?

България може да се похвали с доста разнообразни географски точки, всяка от които има своите предимства и недостатъци. Летища, пристанища, международни транспортни коридори, близост до граница с друга държава и т.н. Това са само малка част от опорните точки, върху които може да стъпи подобен анализ като географско-икономически характеристики на съответното населено място. Също толкова важни обаче са и фактори като стандарт на живот, наеми, заплати, образователен ценз, традиции и други. Тези демографско-икономически характеристики са от особено значение, когато става дума за разумна инвестиция.

Защо Пловдив?

Пловдив е вторият по големина град, разположен в сърцето на България – леснодостъпен от всички краища на страната.

Но в какво се състоят неговите преимущества в сравнение със столицата София или други по-малки градове?

Ето и най-важните особености на Пловдив в сравнение с останалите възможни аутсорсинг дестинации в рамките на страната:

- Уникално географско положение и климат

- Транспортна и инфраструктурна осигуреност

- Ниски наеми (много по-ниски от тези в София и не чак толкова по-високи в сравнение с тези в по-малките градове)

- Образована работна ръка (повечето млади хора владеят английски и други западни езици)

- Ниски заплати (много по-ниски от тези в София и не чак толкова по-високи в сравнение с тези в по-малките градове)

Без съмнение сложните бизнес анализи включват вземане под внимание и на редица други, доста по-деликатни въпроси, свързани най-вече с индивидуалните характеристики на самия бизнес и осъществяването на дейността на компанията. Факторите, описани по-горе обаче, са основата (базата), на която трябва да стъпи първоначално всяко едно проучване, свързано с подготовката и осъществяването на една аутсорсинг инвестиция и именно поради тази причина са от ключово значение.

Имайки предвид всички тези обстоятелства, решението за избор на конкретна дестинация за аутсорсване на Вашия бизнес в България не изглежда толкова сложно.

Верният отговор е един: ПЛОВДИВ

ноември 25th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други