Архив по месеци: януари 2014

Статия
0
Коментари
България – Инвестиции в Недвижимости

Едва ли има страна в момента в Европейския съюз с по-благоприятен пазар на недвижими имоти от България. Всъщност, според официално изнесените данни България и Румъния са сред страните с най-висок процент на притежание на собствено жилище в рамките на ЕС…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Основна Аутсорсинг Дестинация

Наскоро Министерството на икономиката и енергетиката официално съобщи, че според последните статистически данни България се нарежда на второ място в целия Европейски съюз по привлекателност като аутсорсинг дестинация. Единствената държава, която в момента изпреварва България в това отношение, е Естония….

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Оптимистични Инвестиционни Перспективи

На фона на намалелите обеми на инвестициите в международен аспект, все повече развиващи се икономики изглежда започнаха да осъзнават до колко растежът в тях се е дължал на инвестициите – както национални/най-вече от местни компании/, така и чуждестранни/най-вече от международни…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Начало на Данъчната Кампания

С началото на 2014 г. започна и тазгодишната данъчна кампания, включваща периода за подаване на годишна данъчна декларация, както от юридическите лица, така и от онези физически лица, които имат това задължение, поради придобиване на доходи от извънтрудови правоотношения. Както…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
България – Отново Със Стабилни Перспективи

След доста обезпокоителните събития в България, най-вече в политическия живот, в последните месеци съвсем естествено започна все по-често да възниква въпросът относно стабилността на местната икономика и нейния имидж в очите на международните инвеститори. Видимата политическа нестабилност и крехката парламентарна…

Прочетете още →
Статия
0
Коментари
Основни Данъчни Промени – 2014

С настъпването на новата година всеки бизнесмен и всеки счетоводител съвсем естествено започва да си задава въпроса относно това, какво се променя или би могло да се промени с началото на новия календарен период. Именно запознаването с тези промени, особено…

Прочетете още →