2014 – Година на Надежди и Възстановяване

Какво да очакваме от настъпващата 2014?

Имайки предвид днешния забързан темп на случващите се събития и постоянни промени, когато светът явно се нуждае от сериозни реформи, за да се справи с предизвикателствата на собствения си прогрес, по традиция очакваме всяка следваща календарна година с определени надежди за по-добри дни. 2014 изглежда натоварена с огромни очаквания година – надежди за възстановяване и за осезаем просперитет. Това са и основните цели, които си поставят ръководителите на почти всички национални икономики. Въпросът обаче е дали годината ще оправдае големите очаквания, а и дали е реалистично да бъдат генерирани подобен тип изисквания в такъв кратък период от време.

Международен мащаб

В Международен аспект очакванията са да продължи тенденцията на възход на икономиката на САЩ, а безработицата да достигне до нови следкризисни минимуми, индикирайки трайно възстановяване. Много вероятно е вследствие на това да бъде стабилизиран федералният бюджет, фискалният дефицит да бъде овладян, политическата обстановка да се успокои, а силните международни позиции на страната да бъдат отчасти възстановени.

Европейският съюз вече въведе в определена степен ред в раздираните от дългова криза бюджети на засегнатите страни членки. Тези действия обаче не дадоха очакваните резултати през изминалата година, ето защо много специалисти побързаха да се оправдаят с това, че подобни мерки имат нужда от малко време, за да дадат реален ефект върху икономиката и да бъдат почувствани от населението. Именно в това се изразяват и очакванията към 2014 г. – по-малко безработица, крехък ръст и утвърждаване на тенденцията за възстановяване.

Национален мащаб

България определено посреща 2014 г. с надежди за по-осезаем икономически ръст, по-малко безработица, повече чуждестранни инвестиции и по-стабилна политическа обстановка. Правителството вече даде заявка за изпълнението на някои мерки, които имат за цел да стимулират потреблението и да съживят („рестартират”) икономиката. Бе приет един изключително социален бюджет, предвиждащ редица нови и по-осезаеми социални придобивки. Освен това, бяха направени и ходове за данъчни и социални промени – ставката на данък лихва бе намалена, а самият данък би трябвало да бъде премахнат след няколко години; увеличаването на пенсионната възраст бе замразено за една година; а напоследък дори се заговори за въвеждането на по-висока ставка на данъка върху доходите, засягаща само по-заможната част от населението. Именно във всички тези мерки се състоят и най-големите надежди на обикновеното българското население към 2014 г.

Изводите

Едва ли 2014 г. ще донесе пълното възстановяване на световната икономика от продължаващата вече над половин десетилетие криза, но със сигурност има основания (повече от всякога) да се смята, че тя може да затвърди постигнатото през предходната година и дори да надгради в много аспекти с цел постигане на очевиден напредък в редица области, а оттам – и подобряване като цяло живота на хората.

декември 30th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други