Административни и правни услуги

„RPN Accounting” е Вашият партньор при извършването на всякакъв вид административни услуги и официална кореспонденция със съответните регулаторни органи. Ние можем да бъдем Вашият уполномощен представител пред всяка една държавна или местна институция, с която законово Ви се налага да имате специфични административни взаимоотношения. Това включва услуги, свързани с:

 • Регистрация на самоосигуряващо се лице.
 • Регистрация в комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
 • Изготвяне на Тримесечни отчети за БНБ.
 • Представителство пред НАП за искане и получаване на удостоверения за липси на задължения за юридически и физически лица.
 • Изготвяне на искане за издаване на номер на чужденец и представителство пред НАП за издаване на удостоверение за служебен номер от регистъра на НАП.
 • Изготвяне на справки и документи и представителство пред НАП за издаване на удостоверения на чуждестранни граждани, както и за наети по трудово правоотношение български граждани от осигурител – чуждестранно лице.
 • Удостоверения за актуално състояние.
 • Вземане на документи от офиса на клиента.

Натрупаният от „RPN Accounting” опит в извършването на горепосочените услуги ни дава основание да вярваме, че в наше лице Вие може да откриете точен партньор и доверен помощник при решаването на бюрократичните админситративни задачи, пред които може да се изправите. Освен всичко друго, ние знаем, че Вашето време е ценно и затова предлагаме нашето съдействие. Професионализмът и рутината на нашите специалисти със сигурност ще Ви спестят време, усилия и нерви, за да достигнете много по-бързо, лесно и удобно да желания от Вас краен резултат. Доверете ни се и няма да бдъете разочаровани.

Освен в административно отношение, ние, от „RPN Accounting”, бихме могли да Ви бъдем от изключителна полза и в правен аспект. Реалността днес предполага постоянна бизнес комуникация с различни правни институции, чиято роля при ефективния бизнес процес няма как да бъде пренебрегвана. Ние работим в пряк контакт с юристи с които поддържаме тесни взаимоотношения при тежки казуси. Ние предлагаме следните правни услуги:

 • Регистрация на български и чуждестранни фирми.
 • Вписване и заличаване на договори и ипотеки в Централния регистър на особените залози.

Освен всички горепосочени административни и правни услуги, които можете да получите от нашата счетоводна компания, „RPN Accounting” се грижи допълнително и за поискването и предоставянето на всякакви видове удостоверения, чиято наличност би могла да се окаже задължителна в даден етап от развитието на Вашия бизнес. Ние ще Ви помогнем в набавянето на удостоверения относно:

 • Липса на данъчни задължения.
 • Липси на задължения на физически лица.
 • Декларирани финансови резултати и платени данъци.
 • Наетите по трудови правоотношения български граждани от осигурител чуждестранно лице.
 • Липса на заведени изпълнителни дела.
 • Липса на процес на ликвидация.
 • Липса на производство по несъстоятелност.
 • Препис от съдебно решение.

Не губете време в продължителнит, в повечето случаи, административни и правни бюрократични процедури, а се съсредоточете върху собствените си бизнес дела, където Вашият принос ще бъде от най-голяма полза. Доверете комуникацията и кореспонденцията си със съответните регулаторни органи на нас – „RPN Accounting”. Ние ще съумеем бързо, лесно и качествено да извършим за Вас всички тези, иначе времеемки процедури.