Търговско Представителство – Не Пропускайте Тази Възможност

Инвестициите в България без съмнение са обект на интерес от страна на редица международни компании, които извършват множество проучвания и анализи, преди да предприемат каквито и да било действия. Именно стъпките, които се включват в този подробен анализ, са във фокуса на нашето внимание в предстоящата разработка.

Като компания, специализирана в консултантските услуги, свързани с първите инвестиционни стъпки на международни фирми на българския пазар, смятаме за уместно да Ви запознаем с възможност, която сякаш остава някак си встрани от популярните опции за проучване на пазара – „Регистрация на Търговско Представителство”.

Малко консултантски фирми сякаш полагат някакви усилия в насока предоставяне на информация, а още по-малко – реални услуги по отношение на подобен тип регистрация. А както ще се убедите сами малко по-късно, тази опция никак не е за изпускане, ако говорим за чисто популяризиране на дейността на дадена компания с цел качествен и напълно обективен поглед върху евентуалните възможности, които могат да се разкрият на местния пазар.

Регистрацията на търговско представителство има редица предимства:

- Времето за нейното извършване е доста по-кратко

- Бюрократичните спънки пред нейната реализация са доста по-малко

- Таксата е символична (60.00 лв. на годишна база без значение от броя на представителите)

- Търговският представител (регистриран официално пред държавата) получава доста по-облекчен режим за пребиваване в страната

И с просто око може да се види, че този тип регистрация е идеален вариант за компании, които на практика биха искали да проучат местния пазар – да преценят дали би имало интерес към техните стоки, а в същото време да не правят твърде сериозни предварителни инвестиционни разходи. Освен това, по този начин те могат да поверят тази нелека задача на доверен човек (лице от компанията-майка), което да прекара известно време в България като търговски представител.

Разбира се, трябва да споменем и важната подробност, че подобен тип регистрация има рестриктивен характер по отношение на реалното осъществяване на дейността на компанията, т.е. не може и няма как да бъде използвано за търговски цели (стокообмен, пласмент, фактуриране и т.н.). Стопанската дейност чрез такава форма е неразрешена. Но именно точно затова ние препоръчваме този вид регистрация във фаза „проучване на пазара”.

Не на последно място, трябва да споменем, че материята, свързана с регистрацията на търговско представителство в България е сравнително непозната сред голяма част от бизнеса. Ето защо горещо препоръчваме да се обърнете за подобна услуга към компании с вече натрупан опит в тази област, каквато е „RPN Accounting”.

Не се колебайте – потърсете ни!

декември 01st, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други