Счетоводството – Професия или Призвание

Счетоводната дейност обикновено се асоциира в съзнанието на повечето хора като скучна административна работа, свързана с изключително много оперативна документация, голяма част от която изглежда ненужно усложнена. В много от случаите хората възприемат счетоводството изцяло като спомагателна дейност – такава, която съпътства основния предмет на дейност на всяка една компания.

В действителност обаче счетоводството не само не може да бъде смятано за маловажно или просто съпътстващо занимание, а също така може да бъде интересна и креативна дейност и да прескочи ограничените лимити на определението „професия”.

Защо счетоводството има значение?

Задача номер едно пред всеки образован човек и всеки сериозен предприемач, който иска да осъществи конкретна инвестиция или да започне даден самостоятелен икономически проект, е да намери професионален счетоводен партньор. Това е от огромно значение, тъй като много често навлизането в дадена сфера е свързано с редица неизвестни права и задължения, а опасностите, които всяка една социално-икономическа система крие са много. В същото време услугите на професионален счетоводител не трябва да бъдат възприемани само като превантивно средство (за избягване на възможни наказателни мерки, поради неточно спазване на законодателството), а също и като креативен инструмент – възможност за възползване от всички достъпни опции, които дадената система предоставя на бизнеса.

Счетоводството като призвание – възможно ли е?

Всяка една дейност притежава свои специфични тънкости, чието овладяване може да направи разликата между непрофесионално и професионално обслужване в съответната сфера. А сериозността, амбицията и желанието за реализация, подобрение и развитие винаги са тласкали напред качеството и мотивацията при усъвършенстването на дадена способност.

В този ред на мисли, макар и несправедливо смятана за скучна и твърде административна, счетоводната дейност всъщност отдавна е излязла извън рамките на това възприемане и вече за изключително много хора представлява призвание и начин на живот. Желанието да бъде постигнато почти безпрецедентно ниво на компетентност и професионализъм е в основата на развитието на много счетоводни компании.

Именно в тази насока се стараем да работим и ние („RPN Accounting”). За нас професионализмът и качеството стоят на първо място, а търсенето на перфекционизъм в ежедневната ни работа е движещата сила в нашето развитие и желанието ни за все по-осезаемо бъдещо израстване.

Защото за нас счетоводството е ПРИЗВАНИЕ.

декември 10th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други