Раздвижване на Инвестициите в Недвижими Имоти

Редица специалисти и консултантски организации изразиха сериозното си убеждение, че в момента се наблюдава началото на процес на възстановяване и раздвижване на пазара на недвижими имоти в България. Подобни тенденции бяха отчетени още през 2013 г. в Западна Европа, като се смята за напълно логично това да засегне източната част на континента, включително и България, на малко по-късен етап – към края на 2014 г.

Раздвижването на пазара на недвижими имоти се очаква предимно в сделките с бизнес имоти като за начало, но впоследствие би следвало да бъде реализиран и сериозен ръст в жилищния пазар. Като основна причина за подобен тренд се посочва намалената доходност от такъв тип сделки в Западна и Централна Европа и все още съществуващите добри перспективи на изток. Това се оказва достатъчно за множество чуждестранни инвеститори с по-рисково поведение, готови да предприемат стъпката за инвестиции в този сектор в България и съседните страни.

Освен по-високата доходност инвеститорите могат да разчитат и на сравнителната стабилност на своята инвестиция с оглед бъдещите перспективи. В момента в България се наблюдава истински „бум” на регистрацията и активността на аутсорсинг компаниите, както и възстановяване на позагубените позиции от страна на местния бизнес. Тенденциите са този процес да продължи, което ще гарантира необходимостта от все повече офис площи и бизнес сгради. По-далновидните инвеститори в областта на недвижимите имоти изглежда осъзнават това, насочвайки се именно към бизнес имотите.

Наблюдаваните позитивни тенденции на инвестиционния пазар на недвижими имоти се подсилват и от факта, че напоследък се отчита и раздвижване в банковото кредитиране по отношение на условията за отпускане на ипотечни заеми. В допълнение на това, самите банки се сдобиха с немалко недвижима собственост в последните няколко години (вследствие от необслужвани ипотечни кредити), което неминуемо ще повлияе на пазара на определен етап. При евентуалното включване на активния пазар на подобен тип имоти биха могли да настъпят сериозни изменения в предлагането, търсенето и цялостното формиране на цените на недвижимите имоти, а оттук – и на реализираната доходност.

С оглед на гореописаните особености на пазара на недвижими имоти в България, могат да бъдат очаквани сериозни размествания в съществуващото статукво в посока раздвижване на инвестиционния интерес от страна на чуждестранни компании. Това безспорно би представлявало още един от ясните сигнали за цялостното възстановяване на националната икономика и възвръщането на позициите на страната като атрактивна дестинация за достъпни и ефективни инвестиционни планове в областта на недвижимите имоти.

април 10th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други