Предимства на Пловдив – Ниска Цена на Труда

Разположен географски в централната част на България и във важна в исторически аспект област, Пловдив разполага с изключително диверсифициран и ‘пъстър’ трудов пазар. В последните години станахме свидетелеи на тенденция, която сякаш бе много ярко изразена в града – постоянна миграция на хора от региона, както и по принцип от цяла югоизточна България, в посока „Град Пловдив” в търсене на по-добър стандарт на живот и повече възможности за професионално развитие.

Вследствие на това населението, пребиваващо на постоянна или временна база в града, неимоверно се увеличи, като според повечето статистически източници неофициално се е удвоило в рамките на две десетилетия.

Всичко това нямаше как да не повлияе на основните характеристики на пазара на труда, който в голяма степен се разви по своеобразен начин, без какъвто и да било аналог в цялата страна.

Разнообразието доведе до две основни явления, чието влияние оформи спецификата на работната сила, с която градът разполага:

1) Висока конкуренция – многообразието на пазара на труда бе подсилено от ускорения процес на урбанизация, наблюдаван в страната в последните две десетилетия. Това доведе до събирането на едно място на хора с разностранни способности, образование, квалификация и практически опит. По този начин до голяма степен бизнесът бе улеснен в процеса на откриване на качествен и ефективен персонал, готов да работи на доста приемливи цени.

2) Ниска цена – струпването на голям брой активно население на едно място неминуемо повлия в позитивен аспект на икономиката на града и прилежащия регион, която бе стимулирана от богатите възможности за диверсификация и ценова сегментация на пазара на труда. Цената на работната сила в Пловдив и до ден днешен изглежда сравнително ниска, имайки предвид качеството, с което тя се характеризира.

На парактика в Пловдив може да бъде намерено всичко, което един бизнесмен би могъл да търси – както като цена, така и като квалификация на работния персонал.

Това превръща града в привлекателна дестинация за инвеститори, занимаващи се най-вече със специализирани и сравнително ориентирани към човешкия фактор дейности. Неслучайно аутсорсингът на компании, опериращи на пазара на софтуерни услуги, както и различни видове кол центрове, стана изключително разпространен в последните години. А това е ясен знак, че Пловдив се развива в правилната посока и с темпове, даващи надежди за оформянето на още по-конкурнетноспособна бизнес среда, която да превърне града във все по-популярно и привлекателно място в инвестиционен аспект и в крайна сметка да спомогне за истински осезаемия прогес в икономиката на страната, за чието разивтие град Пловдив има немалък относителен дял и процентен принос като цяло.

юли 16th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други