Предимства на Пловдив – Висококвалифицирани Специалисти (Икономика и Администрация)

Пловдив представлява не само вторият по големина град в страната и своеобразен център на цяла Южна България, но и истинска образователна академия за специалисти в редица области, които впоследствие се вливат в оперативните процеси, както на местния бизнес, така и на този извън града, а и дори – извън пределите на държавата.

Броят на висшите учебни заведения в Пловдив може да впечатли всеки, а разнообразие от образователните профили, за които може да се кандидатства, е безспорно

В предстоящите няколко статии ще се опитаме да щрихираме основните аспекти от богатите образователни възможности, които град Пловдив предоставя, и бъдещите перспективи за обучаваните по съответните програми млади специалисти.

Икономика и Администрация

На първо място трябва да отбележим, че икономиката и администрацията представляват истински фундамент в разивтието на образователната насоченост на града.

Пловдив дава огромни възможности за обучение в сферата на икономиката и администрацията. Редица университети, начело с Пловдивския Университет, предлагат специалности с подобен профил. Особено важно е да се отбележи, че всяка година успешно се дипломират множество млади студенти в специалности като ‘Макроикономика’, ‘Маркетинг’, ‘Стопанско Управление’, ‘Счетоводство и Анализ’, ‘Финансов Мениджмънт’ и други. Много от специалностите с икономически и административен профил предлагат и възможности за завършване на магистърска степен, наред със съответната бакалавърска квалификация.

В последното десетилетие търсенето на специалисти в тези области дотолкова нарастна, че в Пловдив дори се откриха и частно финансирани колежи, изцяло профилирани в предлагането на подобна квалификация, като ‘Европейски Колеж по Икономика и Управление’, ‘Колеж по Икономика и Администрация’ и други.

Не трябва да пренебрегваме и фактът, че много от останалите университети в града също предлагат привлекателни специализирани квалификационни степени със смесена икономическа и административна насоченост.

Като цяло всеки един бизнесмен може да избира измежду хилядите студенти в тези области, завършващи успешно всяка година в Пловдив, а това е от особено важно значение не само поради факта, че за функционирането на всяка една бизнес единица е необходим икономически и административен персонал, но и поради все по-голямата нужда от добре обучени в тези области специалисти, свързани с усвояването на средства по достъпните европейски програми.

Ето защо богатите образователни възможности на Пловдив в частта на икономиката и администрацията ще влияят още по-позитивно върху развитието на града, подобряването на бизнес климата и повишаването на стандарта на живот на населението.

юли 22nd, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други