Предимства на България – Висококачествено Образование

Едно от важните предимства на България, в частност – свързано с работната сила, е високото ниво на образованост на хората, с което страната може да се похвали. Това е и безспорно важен аспект по отношение на образователните преимущества, с които България разполага в сравнение с други европейски държави.

За високата степен на качеството на образованието спомагат два основни фактора – съществуващата традиция в тази област и генетично заложеният висок интелектуален потенциал на местното население.

Значение на традицията в областта на образованието:

Традиционно българите се славят с висока степен на развитие на образователната си система и въпреки че в последните няколко години се забелязва определено отстъпление от предните позиции, България все още запазва имиджа си на дестинация, където може да бъде намерена добре обучена и знаеща (или поне доста схватлива) работна ръка. Корените на тази традицията могат да бъдат търсени, както в заслугите на социалистическия режим в това отношение, така и на още по-изместени назад във времето периоди. Неотлъчното следване на определени директиви при плановото стопанство несъмнено е наложило и достигане на образованост и натрупване на съответните знания за тяхното изпълнение.

Значение на генетично заложения висок интелектуален потенциал:

Едва ли някой би могъл да подложи под съмнение връзката между високата интелектуална степен на развитие на индивида и свързаната с това генетиката. България може да се похвали с изключително сериозен капацитет в това отношение, като безспорно доказателство за това са постиженията на станалите известни в цял свят български математици, които сега дават и основата на изграждането на изключително качествените компютърни специалисти, с които страната разполага. Огромна част от тях напуснаха държавата, примамени от атрактивните предложения на водещи технологични консорциуми, но много продължават да работят и да се развиват в България. Неслучаен е и фактът, че голям брой чуждестранни компании аутсорсват своите отдели за техническо и компютърно обслужване, както и така наречения си „дивелъпмънт”, в България.

ВИСОКО КАЧЕСТВО – НИСКА ЦЕНА

Да! – Това е възможно в България!

Това всъщност е накратко и формулата, която характеризира потенциала, с който страната разполага.

А огромния брой висши учебни заведения, техните все по-осъвременени и практически насочени учебни планове, както и безпрецедентно големия брой хора с висше образование, представляват сериозна предпоставка за очакването на още по-впечатляващи резултати в тази област, по-светли перспективи пред пазара на труда и много по-добри дни като цяло за развитието на икономиката и бизнеса в България.

юни 29th, 2013 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други