Пловдив – Бизнес Растеж

В последните няколко години се наблюдават интересни тенденции в развитието на бизнеса в Пловдив. Безспорен факт е, че отчетеният растеж до голяма степен се дължи на цялостния тренд на плавното, но сигурно увеличаване на брутния вътрешен продукт на страната, но не трябва да се пренебрегват и предимствата на самия град, много от които вече бяхa изтъкнати в предишни наши разработки.

До какво доведе и какво предизвика впечатляващия бизнес растеж на местната икономика?

Еднозначен и изчерпателен отговор на този въпрос едва ли може да бъде даден, но без съмнение промените са много (предимно с положителен знак), като някои от най-важните от тях за изброени по-долу:

• Ниска безработица

Пловдив е един от градовете в България с най-ниско ниво на безработни граждани – факт, изцяло дължащ се на бурното икономическо развитие и благоприятната бизнес среда. Растежът на бизнеса в града бива в голяма степен стимулиран и от немалкото чуждестранни инвестиции – вече не само от гръцки и турски бизнесмени, но и от доста западноевропейски компании, чиито компании откриха клонове именно в Пловдив.

• Интензивна Строителна Активност

Пловдив преживя истински „бум“ по отношение на строителството на жилищни и офис площи в последните 20 години. Това в много голяма степен съживи икономиката на града, като създаде възможности за бизнес сделки и пространство за бизнес експанзия на компании, търсещи по-широки, по-комфортни, а в редица случаи – и по-луксозни площи. Въпреки интензитета на строителство в града, се забелязва донякъде странен парадокс, изразяващ се в недостига на бизнес пространства – застроени/закрити офис площи, както и бизнес паркинг пространства.

• Висок Образователен Стандарт

Образователното ниво в града успя да запази сравнително високите си измерения, като дори бе създадена конкуренция в лицето на частни колежи и университети. На практика, Пловдив се превърна в истински притегателен център за висококачествено образование в рамките на цяла южна България. Съществуващите специалности, квалификации и образователни степени пък от своя страна предоставят необходимите на бизнеса и бъдещата работна сила възможности за реализация.

Без съмнение бизнес растежът на Пловдив е директна последица от логичното развитие и реализация на потенциала, с който градът разполага в редица отношения. Постигнатият растеж се превърна в движеща сила за местната икономика и сериозна предпоставка за реализирането на понататъшни успехи.

септември 25th, 2014 Публикувано отRPNAdmin Публикувано в: Други